Twee transportbedrijven van vee hebben afgelopen week door de rechter een forse boete opgelegd gekregen omdat ze tijdens het vervoeren van varkens naar Italië zowel administratieve regels als de eisen ten aanzien van dierenwelzijn hebben overtreden.

varkenstransporteurs
Foto: Steven Lek via Wikipedia

De betrokken bedrijven uit Geffen en Milheze moeten ieder een boete van 15.000 euro betalen, zo bepaalde de rechtbank in Den Bosch. Reden voor de boete was het overtreden van de regels, zoals het transporteren van varkens zonder gezondheidscertificaat. Verder overtraden de chauffeurs de maximaal toegestane reistijd en werden er meer dieren vervoerd dan de vrachtbrief vermeldde, waardoor de aanhanger overbeladen was. De transporteurs brachten de varkens naar Italië  in opdracht van een ander bedrijf.

De transporten van grote aantallen varkens werden in 2010 en 2011 uitgevoerd, en omdat de transporteurs de regels ernstig overtraden was er volgens de rechter sprake van een groot risico voor de mens, maar ook voor de dieren. Los van het dierenleed omdat de vrachtwagens overbeladen waren vond de rechter dat er daarom ook sprake was van oneerlijke concurrentie. De 15.000 euro boete is echter nog mild, want de rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat de transporten alweer een aantal jaren terug plaatsvonden en de bedrijven sindsdien niet meer de fout zijn ingegaan.

In december 2012 stemde een grote meerderheid van het Europees Parlement voor een herziening van de regels rond veetransporten, waarbij onder meer werd besloten dat slachtdieren niet langer dan 8 uur achtereen vervoerd mochten worden. Het EP ging daarmee in tegen een eerder besluit van de Europese ministers van landbouw, die aanscherping van de regels die het dierenwelzijn bevorderden niet nodig vonden. Voorafgaand aan het besluit van het EP had de Europese Commissie meer dan een miljoen handtekeningen aangeboden gekregen van mensen die wilden dat de veetransporten diervriendelijker werden.

Bron: Transport-Online.nl ©PiepVandaag.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.