Deze vogel uit de familie van de stormvogels staat lokaal bekend als de cagarra en is endemisch (komt alleen voor op) de eilanden van Kaapverdië in de Atlantische oceaan, voor de kust van West-Afrika. Deze zeevogel werd oorspronkelijk gezien als een ondersoort van Scopoli’s en Kuhls pijlstormvogel, maar geldt sinds 1995 als een aparte soort.

stormvogel
© Erwin Vermeulen

De vogel broedt op de meeste Kaapverdische eilanden, maar met de grootste kolonies op Bravo, Branco en Razo. Ze broeden onder rotsblokken en in uithollingen in kliffen. De vrouwtjes leggen een enkel ei tussen mei en juli. De jongen vliegen uit van eind september tot november.

Er is weinig bekend over waar ze zich bevinden buiten het broedseizoen. Ze verlaten de Kaapverdische eilanden in oktober – november en keren eind februari – maart weer terug. Ze worden tijdens de drie maanden afwezigheid gezien in zones met opwellingen (verticale zeestromingen die voedsel naar de oppervlakte en dus binnen het bereik van zeevogels brengen) voor de kust van Senegal, maar ze zijn ook ten zuiden van de evenaar en langs de Atlantische kust van Noord-Amerika waargenomen. Al hun voedsel komt van zee en bestaat uit vis, inktvis en kleinere zeedieren.

stormvogel
© Erwin Vermeulen

In 1993 werd de totale populatie Kaapverdische pijlstormvogels geschat op 10.000 broedparen, waarvan 5 tot 7.000 op Branco en Razo. Tot voor kort werden ieder jaar zo’n 5.000 jonge vogels gedood voor voedsel. In de jaren 20 van de vorige eeuw al werden bootladingen vol kuikens weggevoerd van Razo en in 2001 werden daar in één enkele dag 500 jongen gedood. Op de grotere eilanden vormen katten en andere geïntroduceerde dieren een bedreiging voor de broedende vogels, hun eieren en jongen. Hierdoor is hun aantal sterk gedaald.

Sea Shepherd voert samen met Biosfera telling uit om na te gaan hoe de stand van zake nu is voor deze bedreigde vogel.

Erwin Vermeulen is hoofdwerktuigkundige op een schip, fotograaf, vrijwilliger bij Sea Shepherd en woont samen met zijn vriendin Susan, een dove kat, een eenogige kat, een kat met één nier en een dove en blinde hond.

©PiepVandaag.nl