Op 1 april gaat de jaarlijkse voorjaarsjacht op trekvogels op Malta weer van start. Duizenden vogels vinden de dood tijdens hun trek naar het noorden. Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) roept de Europese Commissie op een inbreukprocedure tegen het eiland te starten, om een einde te maken aan de voorjaarsjacht.

Malta
Duizenden trekvogels zijn het slachtoffer van de voorjaarsjacht | Foto: screenshot video Partij voor de Dieren/YouTube

De jacht op trekvogels, die onderweg zijn naar hun broedplaatsen, is verboden door de Europese Vogelrichtlijn. Het eiland Malta misbruikt echter een uitzonderingsbepaling in de Vogelrichtlijn om de (recreatieve) voorjaarsjacht op trekvogels toch mogelijk te maken. Officieel wordt de jacht op 1 april geopend op één vogelsoort: de kwartel. Volgens natuurbeschermingsorganisaties en verschillende media worden in werkelijkheid echter meer vogelsoorten bejaagd. Ook worden er regelmatig lokvogels en andere illegale vangmiddelen, zoals netten, ingezet.

Stop the Spring Hunt

Anja Hazekamp bezocht Malta vorig jaar zelf, om de voorjaarsjacht met eigen ogen te aanschouwen en te filmen. De beelden van dit bezoek zijn te zien in de mini-documentaire ‘Stop the Spring Hunt‘.

Al op de eerste dag van Hazekamps bezoek constateerde zij, samen met medewerkers van BirdLife Malta, dat er illegale elektronische lokapparaten werden ingezet tijdens de voorjaarsjacht. Ook werd er diezelfde dag een bruine kiekendief, een beschermde vogelsoort, neergeschoten. Hazekamp riep de Maltese regering daarom ter plaatse op om de voorjaarsjacht te staken, maar de Maltezen negeerden deze oproep.
.

Rondetafeldiscussie

Omdat er tijdens de voorjaarsjacht Europese vogelbeschermingsregels geschonden worden en Malta zelf geen actie onderneemt, besloot Hazekamp het probleem in Brussel aan te kaarten. Afgelopen week organiseerde zij daarom een bijeenkomst in het Europees Parlement, waarin de voorjaarsjacht werd besproken met het dagelijkse EU-bestuur (de Europese Commissie), alsmede met Nicholas Barbara van BirdLife Malta en BBC-presentator Chris Packham, die zich al jaren inzet voor de vogels op het eiland. De bijeenkomst was live te volgen op Facebook:
.


Plenair debat en inbreukprocedure

Hazekamp kondigde tijdens de bijeenkomst aan een plenair debat aan te zullen vragen over de voorjaarsjacht op Malta en riep de Europese Commissie op een inbreukprocedure tegen Malta te starten. Volgens haar voldoet het eiland niet aan de voorwaarden die de EU Vogelrichtlijn stelt. Hazekamp:

“Er zijn concrete aanwijzingen dat Malta zich niet houdt aan de voorwaarden van de EU-vogelrichtlijn. Illegale jachtinstrumenten, zoals elektronische lokapparaten, worden op structurele basis gebruikt en elk jaar worden veel beschermde vogels illegaal neergeschoten tijdens het jachtseizoen. De handhaving door de Maltese autoriteiten is zwak of ontbreekt.”

Waar Malta de voorjaarsjacht in voorgaande jaren vaak opende in maart, heeft het eiland nu bovendien een extra slecht moment uitgekozen:

“Dit jaar opent Malta de voorjaarsjacht op kwartels tussen 1 april en 21 april. Dat is net de periode waarin ook veel tortelduiven van zuid naar noord vliegen. Het risico is hierdoor groot dat ook veel van deze bedreigde tortelduiven worden neergeschoten. Dit alles ondermijnt de doelstellingen van de EU-vogelrichtlijn. Europa moet ingrijpen en deze vogels beschermen.”

Hazekamps oproep tot een plenair debat wordt gesteund door Europarlementariërs Keith Taylor (Groot-Brittannië), Klaus Buchner (Duitsland), Stefan Eck (Duitsland) en Fabio Massimo Castaldo (Italië).

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Monique van Dijk Armor