Wat zijn boerenlandvogels? Die vraag zouden we van volgende generaties wel eens kunnen verwachten, als het zo doorgaat in Nederland. Immers, nu al blijkt driekwart van de in boerenland broedende vogels sinds 1960 verdwenen!

Boerenlandvogels - Veldleeuwerik
Veldleeuwerik | Foto: Wikimedia Commons

We hebben het dan over 3,3 tot 5,7 miljoen broedparen. Denk bijvoorbeeld aan de veldleeuwerik. Daarvan verdween in de laatste vijftig jaar een miljoen broedparen. Een miljoen!

En niets wijst erop dat de teloorgang stopt of zelfs maar afzwakt. De grutto, de kievit, de patrijs en de zomertortel, ze worden steeds zeldzamer in ons land. De oorzaak laat zich raden: intensief beheerde en monotone graslanden en akkers, ontwatering, schaalvergroting en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Kortom, de keerzijde van het streven naar een maximale agrarische productiviteit-score.

Bron: Agriholland ©PiepVandaag.nl