Twee honden, maar ook kikkers en andere amfibieën zijn in Sint Anthonis (Brabant) overleden door sterk verontreinigd water. Het water is afkomstig uit een luchtwasser van een veehouderij. De boer heeft het water op zijn land geloosd en een deel ervan is in een sloot terecht gekomen. Dat heeft het waterschap afgelopen vrijdag bekend gemaakt.

Wederom milieuovertreding Brabantse veehouder: honden overleden
Sloot | Foto: Wikimedia Commons

Water uit luchtwassers is zeer giftig, niet alleen voor dieren, maar ook voor mensen. De gehele sloot bleek vervuild. Tegen de boer is proces-verbaal opgemaakt.

Veehouderijen zijn verplicht luchtwassers te gebruiken om de lucht uit de veestallen te zuiveren van ammoniak. In Brabant lijken veel veehouders het niet zo nauw te nemen met de regels. Eind september werd bekend dat maar liefst acht veehouderijen de milieuregels overtreden.

Bij zes bedrijven was geen luchtwasser aanwezig of stond deze uit. Andere overtredingen waren het lozen van mest in sloten en het hebben van een mestsilo op het bedrijf. De politie wilde toen niet bekend maken om welke bedrijven het ging. De eigenaar van één van de bedrijven had in ieder geval al eerdere overtredingen op zijn naaam.

Half september maakte de provincie bekend dat meer dan de helft van de veehouderijen in Brabant zich afgelopen jaar niet aan de milieuregels houden. In Asten, Bernheze, Boekel, Oss en Veghel werden zelfs bovengemiddelde aantallen overtredingen geconstateerd.

Bron: AD ©PiepVandaag.nl