In heel Europa hebben vogelwerkgroepen op 7 oktober meegedaan aan de zogenaamde Euro Birdwatch 2012: een internationale vogeltelling waar vorig jaar deden 37 landen aan mee deden.

lachstern
Foto: Wikimedia Commons

Het zat de Nederlandse deelnemers  helaas niet mee. Door de enorme hoeveelheden regen waren de trekomstandigheden erg slecht. Gelukkig werd het weer in de middag beter en vertrok een groot aantal vogels alsnog. Dat laat zien dat de drang om te trekken enorm is.

Het doel van Birdwatch is om in heel Europa aandacht te schenken aan (trek)vogels en hun leefgebieden. Hierdoor – zo hoopt men – ontstaat meer draagvlak in de samenleving voor beschermingsactiviteiten in de verschillende landen.

De dag na de telling waren de weersomstandigheden een stuk beter. De zon scheen en er was weinig wind. En het was lichtbewolkt,  waardoor  hoog vliegende vogels makkelijker zijn te onderscheiden.  Er waren minder tellers dan tijdens de Birdwatch maar het aantal vogels was in de meeste gevallen velen malen hoger. Er werden bijvoorbeeld twee keer zo veel vinken gezien als tijdens de officiële internationale vogeltelling. Het aantal spreeuwen was zelfs vier keer zo groot.

De zogenaamde trektellers worden niet alleen door ervaren vogelaars vanaf de grond gedaan maar ook door middel van radarbeelden. Daarop was deze keer te zien dat doordat de trekomstandigheden goed waren, de trekstroom ook aan hield.

Zie voor dagelijkse resultaten van trektellingen http://www.trektellen.nl/

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl