Groot-Brittannië kampt al jaren met uitbraken van rundertuberculose. Dassen kunnen, net als varkens, geiten, herten en vele andere zoogdieren, geïnfecteerd zijn met dit virus. De Engelse regering heeft nu besloten duizenden dassen te doden in de herfst van 2012, in een wrede testpoging de verspreiding van dit virus onder controle te krijgen. 

Das
Foto: Wikimedia Commons

Dassen zijn het doelwit
Denk je aan Groot-Brittannië dan denk je al snel aan Londen, krijtrotsen, groene heuvels, cottages. En aan dassen. Dit prachtige, schuwe dier, symbool van het Engelse wild, staat op de dodenlijst van schietgrage, gefrustreerde boeren en politici die een zondebok zoeken. De crisis rondom rundertuberculose kostte Engeland in 2010 namelijk zo’n 80,5 miljoen euro. Ook werden 24.899 runderen gedood ter bestrijding van de ziekte.

Mogelijk zal door de geplande afschot de dassenpopulatie met meer dan 70% afnemen en in sommige gebieden zelfs helemaal verdwijnen. Dit betekent dat niet alleen de dragers van het virus worden gedood, maar ook vele gezonde dassen, als ‘nevenschade’. Deze dassenvervolging verdeelt het land in verhitte voor- en tegenstanders.

Humane jacht onmogelijk
Volgens het ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken zullen de dassen op een ‘humane’ manier worden doodgeschoten. Dit is technisch gezien zeer moeilijk. Gezien de kleine locatie waar het hart zich bevindt, voorpoten die de borst bij elke stap blokkeren en de dikke schedel, zullen veel dassen niet direct dood zijn. De aangeschoten dieren sterven een langzame, pijnlijke dood.

De oplossing
Heeft het massaal doodschieten van dassen, los van het emotionele aspect, het beste effect in de bestrijding van runder-tbc? Groot-Brittannië heeft juist een tienjarig onderzoek van bijna 64 miljoen euro bekostigd, waarin wordt geconstateerd dat dit onwaarschijnlijk is. Om deze reden zag de Welshe regering dit voorjaar af van afschot en koos voor een vijfjarig vaccinatieprogramma.

Tegenstanders van de slachtpartij pleiten dan ook voor een langetermijnoplossing door middel van:

  • Vaccinatie van dassen en vee
  • Welzijnsverbetering voor vee
  • Bioveiligheidsmaatregelen

Beschermd…of toch niet
Dassen zijn beschermde dieren. Sinds 1992 is de Protection of Badgers Act (Dassenbeschermingswet) van kracht. Maar er zit een maas in deze wet. Het is toegestaan dassen te doden ter voorkoming van ziekteverspreiding. Op deze uitzondering beroept de Engelse regering zich nu.

Laat de Engelse minister van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken (Defra) weten dat je tegen afschot van dassen bent via: http://www.shootinginthedark.org/

Bronnen: Network for Animals, RSPCA, The Badger Trust, BBC News
©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde