Bij een Zuidlarense bijenkolonie in de Drentse gemeente Tynaarlo is de besmettelijke bijenziekte Amerikaans vuilbroed geconstateerd. Omdat deze ziekte dodelijk is en makkelijk verspreid wordt is besloten om de getroffen bijenkolonie te doden.

bijen
Foto: Waugsberg, via Wikimedia Commons

Amerikaans vuilbroed wordt veroorzaakt door een bacterie, de Paenibacillus larvae. Deze bacterie zorgt ervoor dat de larven van de Europese honingbij aangetast worden en veranderen in een slijmerige massa. De sporen van de bacterie zijn ongevoelig voor hitte en uitdroging, waardoor ze nog lang kiemkrachtig blijven. Er bestaat ook een Europese variant van vuilbroed, die wordt veroorzaakt door de Melissococcus pluton bacterie.

Met onmiddellijke ingang is er rond Zuidlaren een vervoersverbod afgekondigd voor bijenvolken. Dit verbod geldt voor minimaal 30 dagen en betreft een gebied van 3 kilometer rondom de uitbraak. Imkers die vuilbroed onder hun bijenvolken constateren hebben een meldingsplicht.

Bijen en hun familieleden, zoals hommels, nemen de laatste jaren schrikbarend snel in aantal af. De grootste verdachte is het landbouwgif imidacloprid , een neonicotinoïde die ingezet wordt tegen ‘schadelijke’ insecten. Inmiddels wordt in verschillende Europese landen gekeken of door tijdelijke verboden de bijenpopulaties weer toenemen. Ook parasieten kunnen bijenvolken decimeren, evenals de vuilbroedbacteriën. Bijen zijn als bestuivers van vruchtdragende planten van het grootste belang voor de voedselproductie van de mens.

©PiepVandaag.nl