Bevers hebben een belangrijk effect op het ecosysteem. Met hun dammen zorgen ze ervoor dat vervuiling uit rivieren wordt verwijderd. Daarnaast leven er in landschappen met beverdammen tot een derde meer diersoorten. Hun invloed op het landschap kan ons zelfs helpen met het bestrijden van de klimaatcrisis.

Bevers kunnen ons helpen met bestrijden klimaatcrisis
Bevers kunnen ons helpen met het bestrijden van de klimaatcrisis | Foto: publiek domein

Een jaar geleden schreven wij dat in Groot-Brittannië de herintroductie van de bever werd overwogen. Daar blijkt steun voor bij meer dan 60 procent van de populatie. Na aanhoudende campagnes in de milieusector is de eerste stap gezet. Op zaterdag 1 oktober werd het dier erkend als zowel een inheemse als beschermde soort onder de Conservation of Habitats and Species Regulations. In het VK is het nu illegaal om bevers te verwonden, te doden of hun dammen te beschadigen zonder vergunning. Dat is goed nieuws voor de bever! Het uitzetten van bevers is het uiteindelijke doel, maar zover is het nog niet. Eerst moeten er wettelijke maatregelen komen om ‘co-existentie te bevorderen’, waardoor bevers bijvoorbeeld landbouwgrond met rust laten.
.

#GNvdD: Engeland overweegt herintroductie van bevers

.
Vroeger kwamen er door heel Europa veel bevers voor. Zij werden in de 16de eeuw echter tot uitsterven bejaagd, vanwege hun bont. Tegenwoordig is de bever meer in trek als levend dier en niet alleen figuurlijk; ze bewegen zich steeds verder noordwaarts vanwege de opwarmende toendra. Bevers blijken hier zelfs een aandeel in te hebben, omdat zij met hun aangelegde meertjes de hydrologie van deze gebieden veranderen. Ook blijkt dat beverdammen en de sedimenten erachter koolstof vasthouden, waardoor broeikasgassen die dit element bevatten tijdelijk uit de atmosfeer worden gehouden. Maar wanneer de dieren deze plaatsen verlaten, lekt de koolstof weer weg, en draagt zo alsnog bij aan de opwarming van de aarde. Het is dus zaak om het leefgebied van bevers te beschermen en verder uit te breiden, zodat de dammen hun werk kunnen doen en wij bevers daarbij faciliteren.
.

Bevers trekken noordwaarts door opwarming toendra

.
In onze regionen is de bever vooral gewaardeerd vanwege het indammen van rivieren, wat overstromingen voorkomt, het grondwater op peil houdt en het water reinigt. Uit onderzoek blijkt dat in landschappen met beverdammen tot een derde meer diersoorten leven dan in gebieden zonder bevers. Dat is ontzettend goed voor lokale ecosystemen, aangezien het de voedselketens verrijkt. Ook hebben de hittegolven en recorddroogte van afgelopen zomer de waarde van bevers aangetoond: op een luchtfoto die viraal ging, was te zien hoe enkel een stukje beverlandschap in Oost-Devon groen bleef, te midden van een zee aan verdorde landbouwgrond.

Bevers kunnen ons helpen met bestrijden klimaatcrisis
Het gebied waar de bevers de waterhuishouding regelen is niet verdroogd | Foto: Clinton Devon Estates

Met de hulp van bevers kunnen landschappen dus ‘klimaatbestendig’ gemaakt worden. De impact op het broeikaseffect wanneer ze een eerder ‘ingedamd’ gebied verlaten moet verder onderzocht worden, zodat beschermingsmaatregelen erop aangepast kunnen worden. Bevers trekken naar het noorden door opwarming en bij het smelten van de permafrost komt enorm veel broeikasgas vrij. Iedere bever die daarvan iets kan ‘indammen’ is nodig om ons te helpen met het bestrijden van de klimaatcrisis.

Bronnen:

Dooiende permafrost Siberië stoot schadelijk lachgas uit

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap