Miljoenen kippen worden elke nacht geteisterd door bloedluis. Deze parasiet veroorzaakt hevige jeuk en bloedarmoede. De kippen worden als het ware leeggezogen, regelmatig tot de dood er op volgt. Circa 93 procent van de tientallen miljoenen legkippen heeft last van bloedluis. Boeren omschrijven de nachtelijke stress voor de kippen als ‘proberen te slapen met 150 muggen in je slaapkamer’.

kippen
Kooikippen | Foto: cia CIWF

Blinde vlek Sorgdrager
Tijdens het onderzoek naar de fipronilcrisis, stelde Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, dat de NVWA een potje maakt van het toezicht op ons eten. De roep om meer veiligheid beperkt zich bij Van Vollenhoven volledig tot de mens.

Ook de supermarkten stellen dat de veiligheid van de consument vanzelfsprekend te allen tijde voorop staat. Zij zwijgen eveneens over de kippen.

En nu is er dus het rapport van Sorgdrager over de firpronilcrisis, wederom volledig gericht op de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Die zijn overigens te verwaarlozen, de concentratie fipronil in eieren is volgens het RIVM te klein om schadelijk te zijn voor mensen.

Een geredde legkip | Foto: Red een Legkip

Illustratief voor omgang met dieren in Nederland
De NRC schrijft over de bloedluis:

“De mijten, amper een millimeter groot, zijn de hardnekkige vijand van elke kippenboer.”

De krant gaat daarmee, net als alle betrokken instanties, volledig voorbij aan het leed dat bloedluis dagelijks veroorzaakt bij miljoenen kippen. Dier&Recht voorzitter Hans Baaij stelt tevens dat het middel voor mensen nauwelijks kwaad kan:

Fipronil is een effectief middel tegen bloedluis dat vrijwel onschadelijk is voor mensen. Toch worden miljoenen kippen elke nacht bloot gesteld aan deze helse parasiet. In het toch al vreugdeloze leven in de intensieve vee-industrie, vormt dit een zware belasting voor leghennen. Bij alle aandacht voor de voedselveiligheid, lijken veel mensen al snel te vergeten dat dieren ook wezens zijn met gevoel.”

©AnimalsToday.nl