Voortaan mogen wolven, beren en zelfs hun jongen in Alaska weer op diverse vreselijke manieren worden gedood, als het aan de Amerikaanse senaat ligt. Met 51 stemmen tegen 47 heeft men een dubbele resolutie aangenomen die de bescherming van roofdieren, onder de Obama-regering ingesteld, teniet doet.

wolven en beren
Grijze wolf (Canis lupus ) | Foto: John and Karen Hollingsworth/USFWS/flickr

Petitie tegen aannemen resolutie
Nog maar kort geleden, in september 2016, werd de Alaska National Wildlife Refuges Rule van kracht. Hierdoor kregen roofdieren bescherming in een gebied dat meer dan 30 miljoen hectare groot is. Dankzij een meerderheid van de stemmen draait de senaat die beschermingsmaatregel nu terug. De enige die het aannemen van de resolutie nog gaan tegenhouden is de president, Donald Trump, die deze ook moet tekenen. Aangezien hij het behouden van dieren en natuur bepaald niet hoog op de agenda heeft staan, is de kans klein dat dit besluit niet wordt doorgezet. Desondanks is zijn er een meerdere petitie aangemaakt om hem ervan te overtuigen de bescherming van roofdieren in stand te houden. Deze kun je hier tekenen.

Senatoren uit Alaska krijgen hun zin
Senatoren Lisa Murkowski en Dan Sullivan (Alaska) zijn van mening dat het aannemen van de Alaska National Wildlife Refuges Rule een half jaar geleden getuigde van te veel federale bemoeienis. Staten moeten hun vis- en wildbeleid zelf bepalen, vinden zij. Door de jacht op roofdieren weer toe te staan zeggen ze onder meer dat de populaties elanden en rendieren zullen groeien.

Zeer wrede jachtmethoden
Als de gezamenlijke resoluties 69 en 18 (H.J.Res.69 en H.J. Res.18) worden aangenomen, mogen jagers in Alaska op allerlei manieren roofdieren als beren en wolven bestrijden. Onder de huidige maatregel zijn de dieren namelijk niet alleen binnen een fors gebied beschermd, ook zijn bepaalde jachtmethoden verboden, zoals het doden van beren met strikken en vallen, het lokken van beren om ze van dichtbij te doden, het doodschieten van beren en wolven vanuit helikopters. Deze methoden zijn binnenkort weer toegestaan; zelfs moeders en hun jongen in hun holen zijn niet veilig, evenmin als beren in hun winterslaap!

Dierenwelzijns- en natuurbeschermingsorganisaties reageerden woedend op het plan.

Brett Hartle van het Center for Biological Diversity noemt het doden van roofdieren op zo’n wrede, onsportieve manier schandalig en beschrijft de senatoren die hiervoor gestemd hebben als bekrompen en kleingeestig.

Alli Harvey van de Sierra Club zegt:

“Jongen en hun moeders aanvallen, ze lokken met voedsel om ze af te schieten, en andere extreme jachtmethoden die deze resolutie promoot, zouden niet plaats mogen vinden op openbaar terrein.”

Het is niet verwonderlijk dat de National Rifle Association (de Amerikaanse vuurwapenvereniging) juist een groot voorstander is van het aanpassen van de wet en meer beschermingsmaatregelen van de regering-Obama wil laten herroepen.

Bronnen: SierraClub, WorldAnimalNews, HuffingtonPost, BornFreeUSA ©AnimalsToday Angelique Lagarde