De drie grootbanken in Nederland – ING, ABN Amro en Rabobank – financieren de bedrijven waar afgelopen zomer 150.000 varkens en kippen in branden omkwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. De Eerlijke Bankwijzer heeft de banken opgeroepen om maatregelen als het plaatsen van brandmelders als voorwaarde voor financiering te stellen. Concrete toezeggingen hebben de banken nog niet gedaan. Wel willen zij verder met de Eerlijke Bankwijzer in gesprek en geven zij aan een rol te (willen) spelen bij het terugdringen van het aantal slachtoffers van stalbranden. Hoe is nog onduidelijk.

de dam
Foto: Animals Today

Tot nu toe zijn de maatregelen die banken hebben genomen om de brandveiligheid te garanderen ver ondermaats. Dieren in de veehouderij lopen nog steeds een relatief zeer groot risico om door brand om het leven te komen. De dagelijkse kans dat een kip, varken of koe door brand het leven laat, is in 2017 wel duizend keer groter dan de kans dat een burger in Nederland omkomt door een woningbrand. Terwijl maar 1 op de 184 woningbranden waarvoor de brandweer uitrukt dodelijk is, geldt in de pluimveehouderij dat 4 op de 5 van dergelijke branden fatale gevolgen heeft.

Alleen al in juli en augustus van dit jaar stierven 150.000 dieren door stalbranden:

  • 4.000 varkens kwamen om op een bedrijf in Heeswijk-Dinther, 6 juli 2017. Dit bedrijf heeft in 2006 en 2010 een lening ontvangen van ABN Amro.
  • 76.000 kippen kwamen om op een bedrijf in Nederweert, 15 juli 2017. Dit bedrijf heeft in 2010 een lening ontvangen van ING.
  • Minimaal 20.000 varkens kwamen om op een bedrijf in Erichem, 27 juli 2017. Dit bedrijf heeft in 2008 en 2011 een lening gekregen van ING.
  • 1000 fokzeugen en 8.000 tot 10.000 biggen kwamen om op een bedrijf in Agelo, 14 augustus 2017. Dit bedrijf heeft in 2011 een lening gekregen van ABN Amro.
  • 40.000 kippen kwamen om op een bedrijf in Swifterbant, 16 augustus 2017. Dit bedrijf heeft in 2007 en 2010 een lening gekregen van Rabobank.

Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer heeft deze banken opgeroepen om van de bedrijven waarin zij investeren aanvullende brandveiligheidsmaatregelen te laten nemen, zoals het plaatsen van brandmelders en het beschikbaar maken van voldoende bluswater. Al in 1997 pleitte het Wetenschappelijk diergeneeskundig comité van de Europese Commissie voor maatregelen in de varkenshouderij, voor snelle detectie, brandpreventie, brandbestrijding en snelle evacuatie van alle dieren in het geval van brand. Twintig jaar later is daar nog steeds geen sprake van.

Woordvoerder Dirk-Jan Verdonk van de Eerlijke Bankwijzer: “Het is onbegrijpelijk dat gebouwen waarin vele duizenden dieren zitten opgesloten nog steeds zo slecht beveiligd zijn tegen brand. De overheid legt nadrukkelijk veel verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven, maar de stappen die daar worden genomen hebben nog altijd niet tot significante resultaten geleid. Als financiers van de stallen, hebben de drie grootbanken hier een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. We zullen in gesprek gaan met deze banken over hoe ze daar beter invulling aan kunnen geven.”

De Eerlijke Bankwijzer maakt inzichtelijk hoe banken scoren op het vlak van dierenwelzijn en stelt consumenten in staat hun bank daarop aan te spreken via http://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/themas/dierenwelzijn/

Persbericht Eerlijke Bankwijzer ©AnimalsToday