Bangladesh heeft vorige week het gebruik van de luchtbuks verboden om mensen te weerhouden van het doden van vogels en andere kleine dieren. Hiermee wil de regering trekvogels beschermen en voorkomen dat stropers kwetsbare wilde diersoorten afschieten.

Bangladesh verbiedt luchtbuks om vogels te beschermen
Bangladesh verbiedt luchtbuks om vogels te beschermen | Foto: publiek domein

Luchtdrukgeweren worden vooral op het platteland gebruikt om vogels en andere dieren neer te schieten, waaronder trekvogels die vanuit Siberië op zoek zijn naar een warmer winterklimaat. De pneumatische wapens maken gebruik van samengeperste lucht om kogeltjes af te vuren. Hoofd van het departement van bosbouw, Molla Rezaul Karim:

“We hebben de oorlog verklaard aan stropers van wilde dieren en vogels.”

Verbod luchtbuks mijlpaal voor natuurbehoud

Het nieuwe besluit is een mijlpaal voor natuurbehoud in Bangladesh. De maatregel wordt toegejuicht door milieu- en dierenactivisten, die graag boetes en gevangenisstraffen willen verhogen. Volgens wetten op de bescherming van wilde dieren is in Bangladesh de maximumstraf een jaar gevangenisstraf en een boete van 1.065 euro. Volgens Karim zijn de luchtbuksen verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen onder vogels in het land. Een centraal commissielid van Bangladesh Environmental Movement, Abdul Karim zegt:

“We vragen al tien jaar om een verbod op luchtdrukwapens. Het is goed nieuws dat de regering eindelijk de beslissing heeft genomen. De autoriteiten zouden zwaardere straffen moeten overwegen. Stropers vangen de vogels nog steeds op verschillende manieren. Soms gebruiken ze netten om de vogels levend te vangen en te verkopen.”

Bedreigde vogels te koop op straat

Op wilde dieren jagen is al 30 jaar illegaal in Bangladesh, maar luchtdrukwapens bleven legaal omdat ze niet onder de categorie ‘dodelijke wapens’ vielen, het zijn geen vuurwapens. Maar het is de politie niet gelukt om de illegale handel in wilde dieren te stoppen. Bedreigde vogels worden gewoon in het openbaar verkocht in de straten van hoofdstad Dhaka. Plaatsvervangend hoofdconservator van bosbouw, Mohammed Jahidul Kabir:

“Dit is een onderdeel van onze voortdurende inspanningen om wilde dieren te beschermen. Het besluit om luchtgeweren te verbieden zal helpen bij de bescherming van zowel trekvogels als inheemse vogels. Er zijn een aantal trekvogels die wereldwijd als kritisch bedreigd worden beschouwd en het is onze plicht om deze vogels te beschermen.”

Meer vogels bedreigd

In Bangladesh leven meer dan 700 soorten wilde vogels. Hiervan zijn er zo’n 388 trekvogels afkomstig uit China, Rusland, Kazachstan, Mongolië en Oezbekistan. Het aantal trekvogels is gedaald. De autoriteiten schatten dat dit jaar 125.000 trekvogels naar Bangladesh zijn gevlogen, 20.000 minder dan tijdens de vorige winter. Ongeveer twaalf wilde vogelsoorten in het land zijn bijna uitgestorven. Door de jacht, klimaatverandering en de vernietiging van hun leefgebied krijgen wilde vogels het steeds moeilijker en sterven ze uit. Auteur en vogelexpert Sharif Khan:

“Deze luchtdrukpistolen zijn een grote bedreiging voor onze lokale vogels. Als een dorp één luchtbuks heeft, wordt deze door honderden mensen gebruikt. Als de wet wordt uitgevoerd, zullen we duizenden vogels kunnen redden.”

Belang natuurbescherming promoten

Voormalig landendirecteur van de Internationale Unie voor Natuurbehoud, professor Niaz Ahmed Khan, zei dat het de eerste keer was dat de regering van Bangladesh het gebruik van pneumatische wapens verbood:

“Het besluit is heel logisch, maar alleen een verbod is niet genoeg. De regering heeft veel heiligdommen voor wilde dieren en vogels gecreëerd, maar de wetten alleen zijn niet voldoende. De regering moet de boodschap over het belang van natuurbescherming opnemen in schoolboeken. We moeten meer betrokkenheid van de mensen krijgen en de jongere generatie bij dit proces betrekken.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jane Sauer