Stichting Animal Rights protesteerde op 6 februari samen met verschillende politieke partijen tegen de komst van proefdierfokker InnoSer in Leiden. “Meer proefdieren op het Bio Science Park is in strijd met eerder gemaakte gemeentelijke afspraken om juist in te zetten op duurzame innovatieve en dierproefvrije technieken.”

innoser
© Animal Rights

Robert Molenaar, directeur van Stichting Animal Rights:

“Dierproeven is zo’n onderwerp waar veel maatschappelijke onvrede over bestaat. Vaak zeer jonge proefdieren worden opzettelijk ziek gemaakt of zelfs verminkt. Maar liefst 1 miljoen proefdieren zijn in Nederland jaarlijks de dupe. Weer een nieuw proefdierenbedrijf in Leiden is de bekende druppel.”

InnoSer geeft in het Leidsch Dagblad aan ‘slechts’ dierproeven van TNO over te nemen. Molenaar:

“InnoSer is een proefdierfokker die sinds kort haar bedrijfsvoering uitbreidt door ook dierproeven uit te voeren. InnoSer is een commerciële (proefdier)instelling met een helder doel: zoveel mogelijk omzet maken. Dat dit ten koste gaat van dieren is duidelijk. Stichting Animal Rights is principieel tegenstander van alle dierproeven.”

innoser
© Animal Rights

Molenaar:

“In juni 2014 werd een motie aangenomen dat de Gemeente Leiden zich zou inspannen om juist bedrijven die geen dierproeven uitvoeren naar het Bio Science Park te krijgen. Nu blijkt dat een van de grootste proefdierfokkers van Nederland zich in Leiden gaat vestigen om dierproeven uit te voeren. Dit is de wereld op zijn kop.”

Stichting Animal Rights is dankbaar voor de politieke moed van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP om een stem te zijn voor de allerzwaksten in onze samenleving. VVD en D66 reageerden op hun websites waarom zij niet meededen aan het protest tegen dierproeven op het Bio Science Park in Leiden. Stiching Animal Rights reageerde hierop met een persbericht.

“Politieke moed en publieke aandacht is hard nodig om dierproeven aan te pakken en te vervangen. Ons protest draagt daar juist aan bij.”

Persbericht Stichting Animal Rights
(voorheen Stichting ADC)