Inheemse volken in het Amazonegebied roepen de Braziliaanse regering op om de klimaatnoodtoestand af te kondigen. Dorpen hebben niet langer toegang tot drinkwater, voedsel of medicijnen, doordat de rivieren die deze goederen normaal gesproken vervoeren door ernstige droogte en een hittegolf droog zijn komen te liggen. Door hoge watertemperaturen zijn ook al veel dieren het slachtoffer geworden.

Amazonebewoners roepen klimaatnoodtoestand uit
Amazonebewoners roepen klimaatnoodtoestand uit vanwege extreme droogte | Foto (illustratief): publiek domein

Het Amazonegebied wordt geconfronteerd met een van de meest meedogenloze droogtes in de geschiedenis. Verontrustende beelden uit de Braziliaanse deelstaat Amazonas tonen honderden rivierdolfijnen en talloze dode vissen op de rivieroevers met watertemperaturen van maar liefst 40 graden Celsius.

Terwijl de temperaturen stijgen, zien inheemse volken en lokale gemeenschappen in het centrale en westelijke Amazonegebied – regio’s in Brazilië, Colombia, Venezuela, Ecuador en Peru – hun rivieren in een ongekend tempo verdwijnen. Door deze droogte en hittegolven zijn al massa’s vissen gedood en bovendien is het water in de modderige zijrivieren van de Amazonerivier ondrinkbaar geworden. Dit verklaart de organisatie Apiam, die 63 stammen in het Amazonegebied vertegenwoordigt. De waterstand was in 121 jaar niet zo laag.
.

Honderden zeldzame roze rivierdolfijnen dood door hitte

Klimaatnoodtoestand

Gezien de afhankelijkheid van de regio van waterwegen voor transport, hebben veel inheemse gemeenschappen inmiddels niet langer toegang tot voldoende voedsel en water. De dorpen raken steeds verder geïsoleerd. Regionale gezondheidsdiensten hebben gewaarschuwd dat het ook steeds moeilijker wordt om medische noodhulp naar de gemeenschappen in het Amazonegebied te brengen. Apiam zegt in een recente verklaring:

“We vragen de regering om een klimaatnoodtoestand af te kondigen om dringend iets te doen aan de kwetsbare situatie waarin inheemse volken verkeren.”

Amazonegebied
Amazoneregenwoud bij normale waterstand | Foto: Estefanía Pampín Zuidmeer/AnimalsToday

De minister van Milieu, Marina Silva, zei vorige maand dat de regering een werkgroep aan het voorbereiden was om noodhulp te verlenen aan het Amazonegebied dat is getroffen door de droogte. Ze heeft tienduizenden voedselpakketten gestuurd naar gemeenschappen die geïsoleerd zijn door het gebrek aan riviertransport.

Amazonebewoners roepen klimaatnoodtoestand uit
Rand stromingsgebied Amazone | Foto: publiek domein

Watergebrek grootste probleem

Nu het rivierwater niet gedronken kan worden is het grootste probleem voor de inheemse gemeenschappen een gebrek aan stromend water. De kleinere rivieren zijn opgedroogd en veranderd in modder. Volgens José Murayari, vicevoorzitter van de Organisatie van Inheemse Volken van het Oostelijke Amazonegebied (ORPIO) in Peru, moeten veel gezinnen kilometers langs halfdroge rivierbeddingen lopen om schoon water te halen:

“Ze kunnen het weinige water dat nog over is niet drinken omdat het te heet en ongezond is. Mensen worden er ziek van.”

.

Rio Branco Amazonegebied | Foto: publiek domein

Bosbranden en ontbossing gaan door

De hete en droge omstandigheden hebben in de hele regio tot bosbranden geleid. Sinds het begin van 2023 is meer dan 11,8 miljoen hectare van het Braziliaanse Amazonegebied in vlammen opgegaan, een gebied dat twee keer zo groot is als Maryland. In Manaus, de hoofdstad van Amazonas in Brazilië en een stad met twee miljoen inwoners, hebben artsen melding gemaakt van een toename van ademhalingsproblemen door de aanhoudende rook van de branden, vooral bij kinderen en ouderen. De klimaatnoodtoestand is gezien de situatie onontkoombaar.
.

Amazonewoud brandt meer dan ooit, Europees Parlement beslist over toekomst

.
De prognoses zijn helaas ook niet goed. Hoewel de natte seizoenen in het Amazonegebied variëren, wordt in de meeste getroffen gebieden pas eind november of begin december weer regen verwacht. Ayan Santos Fleischmann, hydroloog bij het Mamirauá Instituut in Tefé, Brazilië:

“Dit is een crisis – een humanitaire, milieu- en gezondheidscrisis, en wat ons het meest beangstigt, is wat ons nog te wachten staat.”

Bronnen:

Schokkende praktijken bij grootste vleesproducent ter wereld

©AnimalsToday.nl Meia van der Zee