Het massaal doden van dassen in het Verenigd Koninkrijk blijkt geen bijdrage te leveren aan het terugdringen van tuberculose bij vee. Dat meldt BBC Radio vandaag, nadat een onderzoeker informatie bij de overheid opvroeg in het kader van de Britse Freedom of Information Act. In sommige gebieden waar de jacht op dassen werd uitgebreid is zelfs een stijging waar te nemen van runder-tbc. Jaarlijks worden in Engeland vele tienduizenden dassen op wrede wijze gedood in de zogenaamde strijd tegen tuberculose bij vee.

tbc
Het massaal afslachten van dassen in het VK helpt niet tegen de verspreiding van rundertuberculose | Foto: publiek domein

Hoewel eerdere berichtgeving dit jaar meldde dat er een klein effect waarneembaar zou zijn spreekt de Britse overheidsrapportage dit tegen. De gebruikte data zouden verouderd geweest zijn en bovendien werden situaties met elkaar vergeleken die niet aan dezelfde criteria voldeden, aldus BBC Radio.

De voornaamste reden dat rundertuberculose verspreid wordt zou liggen in de wijze van testen. Nu wordt er een huidtest gedaan, maar die zou een foutenmarge hebben tot wel 50 procent. Grote hoeveelheden besmet vee worden vervolgens alsnog getransporteerd, waarmee de verspreiding van de ziekte binnen het VK plaatsvindt door menselijke handelingen, zonder dat er een das aan te pas komt.
.

Mogelijk nog meer dassen gedood in Engeland dan voorgaande jaren

Valse veiligheid

De verklaring dat tbc zelfs toenam in gebieden waar meer dassen werden gedood kan te maken hebben met een vals gevoel van veiligheid, waardoor er minder hygiëne- en veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. De enige betrouwbare controle op de ziekte is via een bloedtest, maar omdat dit is een dure methode, die echter wel 100 procent zekerheid biedt of een dier de ziekte met zich meedraagt of niet.

Naar verwachting worden in Engeland deze herfst 64.000 dassen gedood, nadat de Britse regering dit jaar akkoord ging met een forse uitbreiding van de jacht op de dieren. Al eerder toonden onderzoeken aan dat het doden van dassen geen middel is om de ziekte terug te dringen, maar de ‘badger cull’ is een hot politiek issue in het VK, waarbij meer zaken een rol spelen dan alleen de strijd voor dierenwelzijn.
.

Dassen doden tegen runder-tbc in VK nauwelijks van invloed

.
Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.