In het dorp Panchapali in Tamil Nadu, een staat in het zuiden van India, is afgelopen week een olifant met een hijskraan uit een waterput gered. Er stonden geen hekken om de put en deze was bedekt met bosjes, waardoor de olifant het gat niet goed kon zien. Het duurde twaalf uur om het dier te redden.

hijskraan
Na 12 uur kon de olifant gered worden met een hijskraan | Foto: screenshot video Guardian News/YouTube

De olifant kwam naar verluidt in de put terecht nadat hij door een roedel honden werd opgejaagd. Het was een smalle put van wel vijftien meter diep. Bosbeheerder van het district, Rajkumar:

“We werden op de hoogte gebracht door de plaatselijke bevolking op donderdag en waren in staat om de olifant laat in de nacht uit de put te halen.”

Samen met zijn collega’s haalde hij eerst de struiken weg rondom de put en pompte daarna het water eruit. Dat was geen gemakkelijke klus, want de olifant viel de buizen aan die het water afvoerden. Uiteindelijk moest het dier met behulp van dokters verdoofd worden om met de hijskraan uit de put getild te worden. Rajkumar:

“De olifant was gezond en actief toen we hem monitorden in de drie uur na de reddingsactie.”

Mens-olifantconflicten

Het afgelopen jaar zijn er in India nog twee andere olifanten op soortgelijke wijze in waterputten beland en het komt ieder jaar wel een aantal keren voor. Door toegenomen ontbossing, snelle urbanisatie en een groeiend bevolkingsaantal, komen de populaties steeds dichter in de buurt van mensen. Dat brengt een hoop mens-olifantconflicten met zich mee, waar wij al eerder aandacht aan besteedden. Er wordt geschat dat er 28.000 olifanten in het wild leven in India. Deze worden echter in gevaar gebracht door verlies van leefgebied, waarvan slechts 22 procent wordt beschermd. In het overige gebied komen zij in aanraking met mensen. Helaas loopt dat niet altijd even goed af als bij deze olifant in Panchapali.
.

#GNvdD: Babyolifantje gered uit diepe waterput (video)

.
Hoe dit probleem moet worden opgelost is een lastige kwestie. Er is eerder gepoogd om de olifanten te beschermen met drones, een sms-systeem en speciale hekken, maar zolang het bos blijft krimpen zal de olifantenpopulatie uitwijken. Experts zien dat strikte regels voor plantages, aanplantingsactiviteiten en initiatieven van lokale bevolking de meest positieve impact op gebiedsbehoud en de bescherming van de olifant hebben. Van deze laatste categorie is de reddingsactie van afgelopen week een mooi voorbeeld.
.

Drones ingezet tegen mens-olifantconflicten in India

.
Hopelijk worden er meer manieren gevonden voor mens en olifant om vreedzaam samen te leven. Het is in ieder geval noodzakelijk dat er een multidisciplinair conservatieplan komt waarbij bos-, landbouw-, verzekerings- en planningsexperts betrokken worden.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Juliëtte Ronteltap