In Amsterdam heeft Karen Soeters van House of Animals aangifte gedaan tegen de varkenshouder in Boxtel, waar actiegroep Meat the Victims op 13 mei een varkensstal bezette om aandacht te vragen voor het leed in de veesector. Tijdens de actie werden beelden gemaakt waarop te zien is dat het welzijn van de dieren ernstig is aangetast.

aangifte
Aangifte tegen de varkenshouder in Boxtel | Foto: ©Animals Today

Na het zien van de beelden besloot Karen tot de aangifte:

“Een ieder die op de hoogte is van strafbare feiten is verplicht hiervan aangifte te doen. Zo staat het in de wet. Op de beelden heb ik strafbare feiten gezien en dus heb ik vandaag aangifte gedaan, onder andere wegens het onthouden van zorg voor de varkens door de boer.”

De afgelopen weken werd er een verhitte discussie gevoerd over de bezettingsactie, maar er was weinig aandacht voor de beelden van misstanden in de stal, waar de actievoerders aandacht voor vroegen. Karen heeft in haar blog ‘Ik baal van Boxtel’ aangegeven het te betreuren dat de actie leidde tot absurd opgeklopte tegenstellingen en verharding, waardoor het dierenleed is ondergesneeuwd. In haar daaropvolgende blog schreef ze aangifte te gaan doen aan de hand van de toegestuurde beelden en behandelde puntsgewijs de waargenomen overtredingen.

aangifte
Boxtel, 13 mei 2019 – Zieke big met aangegeten oren | Foto: Meat the Victims

Aangifte: niet de NVWA

In de aangifte vraagt Karen Soeters aan het Openbaar Ministerie om de politie aan te wijzen het onderzoek te verrichten en niet de NVWA. Dit omdat de NVWA op de dag van de bezettingsactie uitsprak de boer te steunen. Hiermee heeft die partij zich gediskwalificeerd als onafhankelijke toezichthouder om dit onderzoek te verrichten, aldus Karen:

“In de sector is men over elkaar heen gerold om aan te geven dat dit de normale gang van zaken is in de varkensindustrie. De wet erkent dat dieren levende wezens zijn met gevoelens en daarom zijn er wettelijke regels opgesteld om hun welzijn te waarborgen. De beelden tonen aan dat de boer de intrinsieke waarde van de varkens niet respecteert en dat de wet wordt overtreden. Als dit voor de industrie, met daarin zo’n 12 miljoen varkens, de norm is, is het de hoogste tijd dat een rechter zich gaat uitspreken over deze krankzinnige omgang met dieren.”

Na de aangifte zullen de beelden vanuit strafrechtelijk oogpunt bekeken worden, om te zien of ze bewijzen dat de Wet dieren en het Besluit houders van dieren zijn overtreden.

©AnimalsToday.nl