Met de komst van een tweede vrouwtje en de vermoedde gezinsuitbreiding van de eerste wolvin, kan er gerust gezegd worden dat de wolf Nederland aan het heroveren is. De voedselrijke Veluwe wordt voorlopig als veilige uitvalsbasis gebruikt. Kan Nederland met de komst van de wolf rekenen op een natuurlijke oplossing voor wildbeheer?

natuurlijk wildbeheer
Natuurlijk wildbeheer op de Veluwe wordt mogelijk dankzij de wolf? | Foto: publiek domein

De terugkeer van grote roofdieren, zoals in 2006 de zeearend en in 2018 de wolf, is een teken dat Nederlandse natuurgebieden als leefgebied geschikt zijn, met voldoende zekerheid om voedsel te vinden en zich voort te planten. Deze dieren staan aan de top van de voedselketen en maken het op veel plaatsen verstoorde (natuurlijke) ecosysteem en de bijbehorende voedselkringloop weer compleet.

Veluwe heeft tweede wolvin

Afgelopen week werd bekend dat een tweede wolvin zich heeft gevestigd op de Veluwe. Volgens onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research mag er officieel van vestiging gesproken worden als een dier aantoonbaar langer dan een half jaar in dezelfde omgeving verblijft. En dat was het geval bij de tweede wolvin; op basis van sporen als uitwerpselen en gedode prooidieren bepaalden de onderzoekers dat haar DNA verspreid over zes maanden op de Midden-Veluwe werd aangetroffen. Ze was bovendien niet de enige. In de periode van 1 februari tot 1 mei van dit jaar brachten in ieder geval 6 van deze schuchtere roofdieren een bezoek aan Nederland.

Mogelijke partner voor eerste wolvin

Boswachters van Natuurmonumenten en vrijwilligers van het Wolvenmeldpunt verzamelden ook sporen die aantoonden dat in het noordelijke deel van de Veluwe, het terrein van de eerste Nederlandse wolf (ook een vrouwtje) herhaaldelijk een mannetje terugkeerde. Vermoedens dat deze twee inmiddels een paar vormen worden versterkt door een unieke foto, die in april 2019 door een cameraval werd gemaakt. Daarop zijn de dieren samen te zien terwijl ze langs een afrastering lopen. De kans bestaat dat de twee inmiddels een familie gesticht hebben, maar omdat wolven erg afgezonderd leven zijn hier nog geen bewijzen voor gevonden.

Natuurlijk wildbeheer

Natuurmonumenten is blij met de terugkeer van de wolf op de Veluwe. Lokale boswachter Mirte Kruit bevestigd dat ze jagen op wilde zwijnen, reeën en edelherten, en zodoende weinig schade aanrichten voor bijvoorbeeld veehouders:

“Wolven vervullen (…) een belangrijke rol in de Nederlandse natuur. En hoe meer de natuur zichzelf kan sturen, hoe minder wij hoeven in te grijpen.”

Daarmee stipt Mirte Kruit een belangrijk onderwerp van discussie aan. In plaats van wildbeheer door mensen, gepaard gaande met vele ethische vraagstukken, kan de komst van de wolf op een natuurlijke manier uitkomst bieden als wildbeheerder. De wolf is dus meer dan welkom om zijn rechtmatige rol in het ecosysteem weer op zich te nemen, zodat de mens een stapje terug kan doen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Merel Roks