Een dolfijn in Korea die na illegale gevangenschap werd voorbereid op terugkeer naar zee, vond dit zelf te lang duren. Het net rondom haar tijdelijke zeeverblijf bij Jeju Island scheurde open. Sampal nam haar kans waar en ontsnapte.  Ze is zo’n 100 kilometer verderop aangetroffen en blijkt haar familie te hebben teruggevonden.

dolfijn ontsnapt
Tuimelaar / Foto: Leo Reynolds via Compfight cc

Verstrikt in visnet

Toen Sampal de dolfijn zo’n 10 jaar oud was, kwam ze terecht in een van de vele visnetten rond Jeju Island. In plaats van haar vrij te laten, verkochten de vissers haar illegaal door aan het Pacific Land Aquarium. Hier werd Sampal drie jaar gevangen gehouden en moest ze kunstjes vertonen in ruil voor eten. Tussendoor kreeg ze weinig voedsel waardoor ze hongerig was en beter meewerkte voor haar beloning: een handelwijze die in veel dolfinaria wordt toegepast.

Uitspraak tegen gevangenschap

Gelukkig kregen Sampal en twee andere dolfijnen in dit aquarium hulp van een machtige medestander: de burgemeester van Seoul, Park Won-soon, maakte zich hard voor hun vrijlating en een jaar geleden gaf het Koreaanse hooggerechtshof opdracht de dieren terug te brengen naar waar zij vandaan kwamen.

Voorbereiding op terugkeer naar zee

In april werden de dolfijnen overgebracht naar Seongsan Ocean Pen voor rehabilitatie.  Dolfijnexpert Ric O’Barry, voormalig trainer van de Flipper-dolfijnen en vanwege zijn ervaringen tegenwoordig fel tegenstander van dolfijnen in gevangenschap, kwam naar Korea om het lichamelijke en geestelijke gestel van de dolfijnen te beoordelen. Hij was zeer tevreden over hun voortgang en van mening dat ze na hun vrijlating prima zouden kunnen overleven in het wild.

 ‘Ze moeten afleren wat ze in Pacific Land hebben geleerd en weer leren hoe ze moeten overleven in de oceaan’, aldus O’Barry, directeur van het Earth Island Institute’s Dolphin Project.

Sampal kiest voor vrijheid

Eind juni scheurde het net rondom het zeeverblijf open. Hoewel dolfijnen niet graag door een kleine opening zwemmen, kon Sampal haar kans op vrijheid niet weerstaan en weg was ze. Hoewel ze nog een paar maanden rehabilitatie voor de boeg had, maakten de experts zich niet zo’n zorgen. De keuze die ze maakte betekende volgens hen dat het wel goed zat met haar overlevingsinstinct.

Herenigd

En inderdaad, een week later werd ze zo’n 100 km bij het zeeverblijf vandaan gezien, in gezelschap van haar familie, een groep van circa vijftig dolfijnen.  Dat ze deze groep heeft teruggevonden en zij haar weer in hun midden hebben opgenomen is een blijk van de hoge intelligentie en het geheugen van dolfijnen.  Sampal mag voortaan weer dolfijn zijn en is thuis.

Bron ©PiepVandaag Angelique Lagarde