Search Results for "stranding"

Buitenland, Kort, Nieuws

Opnieuw massastranding grienden in Nieuw-Zeeland 

Nadat eerder deze week 145 grienden strandden en overleden op Stewart-eiland in Nieuw-Zeeland zijn eerder vandaag op de Chathameilanden zo’n 90 grienden aangespoeld. Ruim 50 dieren leven inmiddels niet meer en gevreesd wordt dat dit aantal alleen maar oploopt, ondanks verwoede pogingen van vrijwilligers om…

potvissen
Buitenland, Kort, Nieuws

Mysterieuze massastranding potvissen 

Een groep van zeven potvissen is afgelopen maandag aangespoeld aan de Zuid-Australische kust. Een dergelijke massastranding is uiterst zeldzaam. Wetenschappers en dierenwelzijnswerkers staan vooralsnog voor een raadsel wat de enorme dieren heeft doen stranden. Potvissen kunnen een gewicht bereiken van 50 ton, mannetjes een lengte van…

Walvis
Binnenland, Kort, Nieuws

Bovengemiddeld aantal walvisstrandingen 

Dit jaar zijn er al zo’n 550 strandingen van walvissen geweest in Nederland. Dat is meer dan normaal. Een woordvoerder van Naturalis zei naar aanleiding van de stranding van de potvis op Terschelling eerder deze week: “Normaal gesproken komen we in één jaar op 600…

Bultrug Johannes
Binnenland, Kort, Nieuws

Draaiboek voor stranding walvissen 

Vanaf nu bestaat er een protocol voor de handelwijze bij gestrande levende walvisachtigen in Nederland. De Tweede Kamer had hierom gevraagd na de moeizame pogingen om bultrug Johannes, die Johanna bleek te zijn op de Razende Bol op Texel in december 2012 te redden. Staatssecretaris Sharon Dijksma presenteerde de…