Search Results for beschermde natuurgebied

Binnenland, Buitenland, Kort, Nieuws

Een derde beschermde natuurgebieden staat onder druk 

Beschermde natuurgebieden lijken de enige manier om essentiële, bedreigde biodiversiteit te behouden. Hoewel er wereldwijd een toename is van het totaaloppervlak aan beschermd natuurgebied blijkt dat een derde daarvan ernstig onder druk staat door menselijke activiteiten. Alleen de meest afgelegen noordelijke regio’s blijven vrijwel onaangetast….

Binnenland, Kort, Nieuws

Vogelsterfte door windmolens: locatie speelt essentiële rol 

Windenergie heeft als schaduwzijde dat jaarlijks duizenden vogels én vleermuizen worden gedood door windturbines. Onderzoek van de universiteit van Wageningen (WUR) toont aan dat de huidige windparknormen de gevolgen van oversterfte op vogelpopulaties onderschatten: overmatige vogelsterfte door aanvaringen met windturbines kan leiden tot afname van…