Het hooggerechtshof van Ecuador heeft besloten dat het bouwen van goud- en kopermijnen in het beschermde natuurgebied Los Cedros in Ecuador tegen de grondwet ingaat en de rechten van de natuur schendt. Als gevolg van de uitspraak worden eerder verleende vergunningen voor mijnen ingetrokken.

Rechter: Mijnen in natuurgebied Ecuador schending rechten natuur
Bruinkopslingeraap | Foto: publiek domein

Los Cedros is een beschermd natuurgebied in het noordwesten van Ecuador. Het bevindt zich in het Chocógebied in Zuid-Amerika, wat ligt in Colombia, Ecuador en Peru. Het gebied kent een enorme biodiversiteit: er leven hier talloze planten- en diersoorten die nergens anders op aarde meer te vinden zijn. Los Cedros is rijk aan prachtige beersoorten, beschermde kikkersoorten, zeldzame orchideeën en zelfs de bruinkopslingeraap, behorende tot de zeldzaamste apensoorten ter wereld.
.

De rechtszaak

Enami EP, het mijnbedrijf in kwestie en tevens het nationale mijnbedrijf van Ecuador, had vergunningen gekregen voor het bouwen op maar liefst twee derde deel van het gebied. De beslissing van het hooggerechtshof betekent dat de eerder verleende mijn-, water- en milieuvergunningen worden ingetrokken, want mijnbouw in het gebied schaadt de rijke biodiversiteit.

Het hooggerechtshof bevestigde hiermee een eerdere uitspraak van de lagere rechtbank. Lokale gemeenschappen hadden een rechtszaak aangespannen tegen Enami EP, en waren succesvol toen er besloten werd dat de projecten niet door mochten gaan. Toen Enami EP in hoger beroep ging, kregen de gemeenschappen opnieuw hun gelijk. Het hooggerechtshof verklaarde dat de vergunningen een schending zijn van de rechten van de natuur, die sinds 2017-2018 in de grondwet van Ecuador vastgelegd zijn.
.

Mijlpaal

Het hooggerechtshof benadrukt dat de rechten van de natuur niet alleen in beschermde gebieden gelden, maar in het hele land. Volgens Natalia Greene van de Global Alliance for the rights of Nature (GARN), een van de NGO’s die pleitten tegen de mijnen, is dit:

“…een historische overwinnen van de natuur. (…) Dit is een juridische voorloper die zich zal herhalen voor andere kwetsbare, beschermde gebieden.”

.

.
Volgens velen is de rechtszaak een mijlpaal voor Ecuador en het gebied eromheen, waar meerdere andere mijn- en exploitatieprojecten in cruciale natuurgebieden gepland staan. Dr. Mika Peck, universitair biologiedocent aan de Universiteit van Sussex, benadrukt dat we dan ook onze politieke en rechtssystemen moeten hervormen om de natuur te kunnen beschermen:

“Het is cruciaal dat we gaan reflecteren op de limieten van de natuur en de effectiviteit van huidige beschermingsprogramma’s gaan bevragen. Beleid dat mensen als deel van de natuur ziet, geïntegreerd in een systeem dat de intrinsieke rechten van alle rechthebbenden overweegt, in plaats van beleid dat mensen boven of verwijderd van de natuur ziet, zal een onmisbaar onderdeel zijn in het oplossen van de milieuproblemen waar onze planeet mee te kampen heeft.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Savanna Breitenfellner


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.