Acht beschermde Drentse natuurgebieden zijn doortrokken van meerdere soorten landbouwgif. Dat blijkt uit onderzoek door Natuurmonumenten en de Drentse bewonersorganisatie Meten=Weten. Giftige chemicaliën uit de landbouw werden tot diep in de natuurgebieden aangetroffen in begroeiing en de mest van dieren.

Drentse natuurgebieden
Veel soorten landbouwgif diep in Drentse natuurgebieden getrokken | Foto: publiek domein

Het betreft Natura2000 gebieden, zoals het het Leggelderveld, het Holtingerveld en Nationaal Park Dwingelderveld, en natuurterreinen van Het Drentse Landschap, zo meldt Trouw vandaag. In de natuurgebieden werden in totaal 17 monsters genomen van planten en mest van schapen en runderen. Geen enkel monster bleek gifvrij te zijn. Alle onderzochte planten en mest bevatten sporen van meerdere soorten bestrijdingsmiddelen uit de omliggende landbouw, ook van gifsoorten die al jaren niet meer zijn toegestaan.

31 soorten gif in 8 Drentse natuurgebieden

In totaal werden 31 soorten chemicaliën gevonden, waaronder de omstreden neonicotinoïden, die medeverantwoordelijk zijn voor de grootschalige insectensterfte. Twintig van de in totaal 31 gevonden gifstoffen zijn op dit moment toegelaten.

In de provincie Drenthe worden op grote schaal lelies gekweekt voor de bloemenmarkt, waarbij veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Ook is er in de provincie een omvangrijke aardappel- en suikerbietenteelt.

Drentse natuurgebieden
Foto: publiek domein

Het gif dringt diep de natuurgebieden in, want op 4 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde landbouwbedrijf werden in het Dwingelderveld toch nog 6 verschillende gifsoorten gemeten. Ruud Kreetz, gebiedsmanager van Natuurmonumenten in Zuid-Drenthe, noemt het ‘een deken van bestrijdingsmiddelen’ die over de natuurgebieden ligt:

“Dit is ernstig. We zijn geschrokken van de uitkomsten. We weten niet wat deze stoffen aanrichten.”

Drentse natuurgebieden
Foto: publiek domein

Stapeling

Hoewel de concentraties van de gifstoffen per monster niet zo hoog zijn, is er grote zorg dat ‘stapeling’ van gif in planten en dieren (en mensen) tot problemen kan leiden. Als het gif wordt opgeslagen in de vetlaag neemt de concentratie gif in het lichaam langzaam maar zeker toe. Er is zorg over het langdurig blootstellen van flora en fauna aan bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en het wetenschappelijk onderzoek hiernaar is nog in een pril stadium. Gebiedsmanager Kreetz tegen NPO Radio 1:

“We zien dat er een deken van bestrijdingsmiddelen over onze natuurgebieden ligt. En als het over onze natuurgebieden ligt, dan weet je ook zeker dat het in de tuinen van bewoners hier in Drenthe hetzelfde is.”

Vorig jaar toonde Meten=Weten aan dat in sommige tuinen nabij de bloementeelt in Westerveld resten van in totaal 57 bestrijdingsmiddelen zaten. Het RIVM vond daarna zelfs sporen van landbouwgif in babyluiers, op 250 meter afstand van de bloementeler.

Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap willen dat minister Schouten (LNV) een breed landelijk onderzoek begint naar landbouwchemicaliën in natuurgebieden.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel