Het Noorse parlement heeft vorige week voor het schrappen van de controversiële subsidie voor de zeehondenjacht gestemd en daarmee wellicht indirect het definitieve einde aangekondigd van de zwaar bekritiseerde jacht op de dieren in dat land.

zeehondenjacht
Foto: Visit Greenland [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Vorige week donderdag stemde een meerderheid van het parlement voor het schrappen van de subsidie van 12 miljoen kronen, wat neerkomt op zo’n 1,3 miljoen euro. Maar liefst 80% van de inkomsten voor de zeehondenjagers komt direct voort uit deze subsidie. Zonder de financiële injectie is de jacht hoogstwaarschijnlijk niet meer in stand te houden. En dat is goed nieuws voor de zeehonden!

Geir Pollestad, hoofd van het comité van handel en visserij en tegen de afschaffing van de subsidie zegt:

“Het is belangrijk te benadrukken dat het parlement niet besloten heeft de jacht op zeehonden te verbieden, maar we vrezen dat met het schrappen van de subsidie ook de jacht verdwijnen zal. De industrie staat zwaar onder druk door het Europese handelsverbod op producten afkomstig van de zeehondenjacht.”

De Europese Unie stelde in 2010 een verbod in op handel in producten afkomstig van de zeehondenjacht in Noorwegen en Canada. Ondanks veel protest en juridisch getouwtrek heeft het verbod stand gehouden en met het wegvallen van de subsidie wordt hoe langer hoe duidelijker dat echt niemand meer zit te wachten op de zeehondenjacht.

Bron ©PiepVandaag.nl