Duikers en wetenschappers vaarden op vrijdag 9 september uit voor een tiendaagse expeditie om de bijzondere natuur in Borkumse Stenen, een zeegebied ten noorden van Schiermonnikoog, beter in kaart te brengen. Met de onderzoeksexpeditie willen Stichting Duik de Noordzee Schoon, Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee ook laten zien dat Nederland snel beschermde natuurgebieden in de Noordzee moet realiseren. Een ander belangrijk doel is het verwijderen visnetten en –lijnen van wrakken, waar vissen en onderwaterdieren in verstrikt raken.

expeditie
Expeditie vraagt aandacht voor beschermde zeegebieden | Foto: Pixabay

Het is de tiende keer dat Expeditie Noordzee uitvaart. Tijdens eerdere edities werden onder meer de Doggersbank, Centrale Oestergronden en Friese Front aangedaan, belangrijke natuurgebieden in zee die in de praktijk nog niet worden beschermd. Momenteel is slechts een fractie van de Noordzee beschermd tegen alle vormen van visserij. Door vervuiling, intensieve visserij met zware sleepnetten en zandwinning is het leven in zee sterk afgenomen en zijn sommige soorten zelfs verdwenen. Zo worden diverse haaien- en roggensoorten bedreigd, zijn de uitgestrekte mossel- en oesterbanken verdwenen en is er sinds de jaren vijftig geen blauwvintonijn meer in de Noordzee gezien.

Borkumse Stenen
Borkumse Stenen is een nog relatief onaangetast gebied. Op de bodem liggen veel stenen en grind die daar in de laatste ijstijd zijn beland. De stenen zijn begroeid met fraaie anemonen, sponzen, dodemansduim (zacht koraal) met daartussen verschillende soorten kreeften, krabben en vissen. Een harde ondergrond is voor veel vissen en dieren onder water belangrijk om zich op te vestigen en hun eitjes af te kunnen zetten.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Het gebied boven Schiermonnikoog moet een belangrijke schakel worden in het netwerk van beschermde zeegebieden op de Noordzee. Duitsland heeft haar deel van de Borkumse Stenen wel aangewezen als natuurgebied, om de rifstructuren, zandbanken en daarmee ook bijbehorende soorten waaronder bruinvissen te beschermen. Nederland heeft dit nog niet gedaan. Expeditie Noordzee wil de Nederlandse overheid wijzen op het ecologische belang voor de Noordzee van dit bijzondere natuurgebied.

Bemanning
Expeditie Noordzee is een initiatief van Stichting Duik de Noordzee schoon in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee. Het expeditie team bestaat uit 28 duikers, waaronder biologen, fotografen en filmers en een aantal duikers dat spooknetten van wrakken verwijdert. Behalve de Borkumse Stenen wordt ook gedoken op het Friese Front, nog zo’n belangrijk natuurgebied in de Noordzee. Het team werkt nauw samen met onderzoeksbureaus, bedrijfsleven, universiteiten en de overheid.

De blogs over Expeditie Noordzee zijn te volgen op:

Stichting Duik de Noordzee Schoon en hun facebookpagina

Wereld Natuur Fonds en hun facebookpagina

Stichting De Noordzee

Persbericht WNF


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.