Search Results for "antibiotica"

antibiotica
Opinie

Geert Laugs: Antibioticareductie, kuur afmaken! 

In de komende 15 jaar dreigt het antibioticagebruik in de veehouderij met 67% te stijgen, blijkt uit onderzoek dat deze week in het nieuws kwam. Nu al sterven in Amerika jaarlijks 23.000 mensen aan de gevolgen van een infectie door antibiotica resistente bacteriën. Het is…

Sloot
Binnenland, Kort, Nieuws

Antibiotica in slootwater 

In een groot deel van het oppervlaktewater in akker- en veeteeltgebied zit antibiotica uit de varkens- en plofkipindustrie. Dit blijkt uit onderzoek van Rikilt in opdracht van Wakker Dier[i]. De gevolgen van zoveel antibiotica in het milieu zijn nog onbekend. Langetermijneffecten voor de flora en fauna in…

Megastal
Binnenland, Kort, Nieuws

Antibioticagebruik veehouderij te hoog 

Bij een kwart van de Nederlandse veehouders ligt antibioticagebruik nog te hoog. De Diergeneesmiddelen autoriteit (SDa) vindt dan ook dat hun verbruikscijfers per direct omlaag moeten. Zij gebruiken beduidend meer antibiotica dan hun collega´s. Het gebruik van antibiotica heeft altijd sterk verschild per bedrijf en…

Koeiendans
Binnenland, Kort, Nieuws

Aanpak antibioticagebruik verloopt stroef 

Het antibioticagebruik in de intensieve veehouderij zorgt de laatste tijd voor veel onrust. Daarom werd per 1 januari verplicht antibioticagebruik te melden aan het Productschap Vee & Vlees (PVV). In Medirund, de database van het PVV, dienen de verbruikscijfers geregistreerd te worden. Wanneer de veehouder…