Het antibioticagebruik in de intensieve veehouderij zorgt de laatste tijd voor veel onrust. Daarom werd per 1 januari verplicht antibioticagebruik te melden aan het Productschap Vee & Vlees (PVV).

Koeiendans
©@mfotografie.nl

In Medirund, de database van het PVV, dienen de verbruikscijfers geregistreerd te worden. Wanneer de veehouder een dierenarts heeft, kan deze dit voor hem doorgeven. Omdat het makkelijker werkt hebben veel veehouders echter hun dierenarts gemachtigd om het verbruik namens hen door te geven. Vervolgens kan het PVV de cijfers bekend maken aan SDa (Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit), aan de sector, de burgers en de overheid.

Dierenartsen verzaken hier echter hun plicht, omdat op 1 juni van 11.300 van de ruim 34.000 bedrijven nog geen cijfers over het antibioticagebruik bekend waren. Deze 11.300 veehouders zijn in de afgelopen week aangeschreven door het PVV om er bij hun dierenarts op aan te dringen de benodigde machtiging te verzorgen. In de brief wordt gedreigd met tuchtrecht, wat kan uitlopen op geldboetes, bekendmaking van overtredingen en het onder verscherpt toezicht stellen.

Bron ©PiepVandaag.nl Gijsbert van Gils