Kalveren die niet ziek zijn krijgen toch op grote schaal melk te drinken met daarin antibiotica.

Kalfje

Deze melk komt van koeien die antibiotica hebben gekregen omdat ze uierontsteking hebben of van koeien die deze middelen preventief krijgen toegediend aan het einde van de lactatieperiode.

Dat schrijft demissionair Staatssecretaris Bleker in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren. Het voederen van antibiotica-houdende melk is op grond van EU-regelgeving niet toegestaan.

Volgens Bleker is het handhaven van deze regels in de praktijk echter lastig.

“Handhavend kan pas worden opgetreden nadat op het bedrijf geconstateerd is dat een kalf bepaalde melk drinkt, en vervolgens uit analyse van deze melk blijkt dat deze niet aan de eisen voldoet”. […] Het blootstellen van dieren aan residuen antibiotica kan resistentie bevorderen en vormt daarmee een indirect risico voor de dier- en volksgezondheid”, aldus Bleker in zijn brief aan de Kamer.

Om hoeveel melk het precies gaat is volgens de staatssecretaris niet exact bekend.

“We weten echter dat dit een veel voorkomende praktijk is, zowel in Nederland en Europa als in de rest van de wereld. Ook het droogzetten van koeien op het einde van de lactatie met antibiotica is wereldwijd een gangbare praktijk in de melkveehouderij om uierontsteking tegen te gaan.”

Bron: Knakdeworst.nl ©PiepVandaag.nl