De orka’s aan de westkust van de Verenigde Staten en Canada worden geconfronteerd met ernstige problemen als gevolg van inteelt, wat leidt tot een grote afname van de levensverwachting van deze bedreigde diersoort. In het wild leven gezonde vrouwelijke orka’s zo’n 50 en mannetjes 30 jaar. Normaal gesproken bereiken vrouwelijke orka’s hun piek van vruchtbaarheid na ongeveer 20 jaar, maar door inteelt sterven ze jonger waardoor ze niet lang genoeg leven om de groei van de populatie te bevorderen. 

inteelt
Inteelt vormt dreiging voor voortbestaan orka’s | Foto: publiek domein

Onvoldoende overlapping leefgebieden

Orka’s zijn bekend om hun voorkeur voor het paren met soortgenoten buiten hun eigen populatie, wat vaak gebeurt in het wild en in andere gebieden. Deze dieren leven samen in troepen, die kunnen variëren van 2 tot 50 individuen. Ten westen van de Verenigde Staten en Canada bevinden zich locaties waar de orka’s binnen drie verschillende soorten groepen leven. Maar deze populaties kruisen elkaar zelden. Als gevolg hiervan wordt de voortplanting met een partner uit een andere populatie bemoeilijkt en is de kans op inteelt verhoogd.

Verhoogd risico voor pasgeboren kalveren

De inteelt die in deze groepen plaatsvindt, heeft niet alleen een negatieve invloed op de levensduur van de zwart-witte zoogdieren, maar draagt ook bij aan de overdracht van erfelijke aandoeningen aan toekomstige generaties. Hierdoor worden kalveren al vanaf hun geboorte getroffen door de gevolgen van inteelt. Hun gezondheid wordt aangetast door genetische defecten waardoor ze meer kans op ziektes en afwijkingen hebben. Dit heeft niet alleen directe gevolgen voor de gezondheid van individuele dieren, maar kan ook leiden tot een vermindering van de populatiegroei.

Gevangenschap

Voorheen werden orka’s in gevangenschap gehouden in amusementsparken voor menselijk vermaak. Hierdoor verminderde de orkapopulatie sterk  – wat mogelijk de oorzaak is van de inteeltproblematiek. Het Orca Project Corp verzamelde gegevens over het welzijn van deze dieren in soortgelijke parken. Volgens het onderzoek zijn er sinds 1977 wereldwijd zeventig orka’s in gevangenschap geboren, waarvan zevenendertig van hen al zijn overleden. Enkele van deze orka’s zijn hun 30e levensjaar voorbij gegaan, wat zelden voorkomt.

walvissen
Foto: publiek domein (CC0)

Aanmoediging van diversiteit

Tot slot, orka’s zijn intelligente, sociale dieren die in de oceaan partners kunnen vinden om zich op natuurlijke wijze voort te plannen. Inteelt heeft een nadelig effect op de gezondheid van de nakomelingen. Om de orka te helpen wordt aangemoedigd om de diversiteit van populaties te vergroten en te behouden om zo de overleving en gezondheid van de orka’s te verbeteren.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Joëlle Schelvis