De Unesco zal op de komende top in Rio de Janeiro voorstellen doen om de oceanen weer gezond te krijgen. Zij stelt hiertoe 10 doelstellingen voor en PiepVandaag.nl behandelt elke dag één doelstelling.

Vandaag de vierde doelstelling:

Versterk de wettelijke mogelijkheden om exoten in de oceanen effectief te bestrijden.

Europese Zebramossel
Europese zebra- of driehoeksmossel ©Ecomare

Exoten (soorten die van origine niet in een bepaald gebied vóórkomen) hebben in de oceanen grote invloed, zodat zij bijna alle programma\s die de oceanen en kustgebieden trachten te beheren, beïnvloeden. Exoten bedreigen de biodiversiteit, industriën die aan zee en meer stroomopwaarts zijn gelegen (viskwekerijen, waterkrachtcentrales, toerisme, enz.) en ook de volksgezondheid. De jaarlijkse onkosten, veroorzaakt door exoten, zijn op 100 miljard dollard per jaar. Bovendien is het vrijwel onmogelijk om exoten, wanneer zij eenmaal gesettled zijn, weer uit hun nieuwe habitat te verwijderen. Klassieke voorbeelden van exoten zijn de Europese zebramossel in de grote Noord-Amerikaanse meren, de Aziatische gouden mossel in de binnenwateren van Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, die het hele Amazonegebied bedreigen, en de Amerikaanse ribkwal in de Zwarte en Kapische zee.

Amerikaanse ribkwal
Amerikaanse ribkwal ©wvduijn zoom.nl

Enkele hoofddoelstellingen uit het voorstel:

  1. Versterk de wereldwijde inzet om het internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (2004, Londen) zo spoedig mogelijk in werking te laten treden;
  2. Ga door met het uitvoeren van de vrijwillige maatregelen om hull fouling (dit is het verschijnsel dat allerlei organismen zich onder de waterspiegel op scheepsrompen vastzetten en zo als een soort verstekeling over grote gebieden reizen, waarbij zij b.v. hun larven in een vreemd gebied kunnen afzetten) tegen te gaan;
  3. Bevorder wetenschappelijke kennis op het gebied van oceaan-exoten en zorg dat die kennis ook beschikbaar is;
  4. Zorg ook voor verbeteringen op het gebied van het behandelen van het te lozen ballastwater.

Bron ©PiepVandaag Jeanco Lapierre Armande