De Europese Unie wil niet meer dat vissers de vinnen van haaien afsnijden en ze verminkt, half levend teruggooien in zee.  

Gevangen haaien worden zonder vinnen teruggeworpen in het water. De dieren sterven een lange, pijnlijke dood. Volgens Eurocommissaris Maria Damanaki worden ongeveer 75 miljoen haaien per jaar voor hun vinnen afgeslacht. Daarnaast leggen ook nog eens vele ‘commercieel oninteressante’ haaiensoorten als bijvangst het loodje in visnetten.

Haai
©Matt McGee

Nieuwe wet

Een nieuwe wet moet de controles verbeteren en het ontvinnen van haaien tegengaan, legt Maria Damanaki uit. Zij vergeleek het ontvinnen van haaien met het afslachten van olifanten voor slagtanden. De Europese Unie wil dat alle EU-schepen overal ter wereld haaien onaangetast zorgvuldig terug loslaten in zee. 

Bedreigde haaien beschermen

Helaas zijn al vele haaienpopulaties schrikbarend gekrompen. De Shark Conservation Act, een maatregel die de meeste haaien in Amerika beschermt, werd in de Verenigde Staten in begin 2011 ondertekend door president Barack Obama. Sommige Amerikaanse Staten hebben al bepaalde haaiensoorten officieel als beschermde diersoorten geregistreerd. Zo ver zijn we in Europa nog niet, maar een verbod op de praktijk van het afsnijden van de vinnen is een stap in de goede richting.

Het Europees Parlement moet nog uitspraak doen over het voorstel.

Teken hier de petitie om de EU-ministers te overtuigen van het belang voor bescherming van de haaien tegen overbevissing en ontvinning.

©PiepVandaag Iris Doornbos