In een brandbrief aan de Vaste commissie LNV hebben 5 dierenorganisaties geëist dat het preventief ‘ruimen’ van kippen op bedrijven in de buurt van met vogelgriep besmette pluimveehouderijen direct dient te stoppen. Er is al eerder erkend door de overheid dat preventieve ruimingen eigenlijk geen zin hebben en bovendien is het een overtreding van de Wet dieren.

preventief ruimen moet stoppen
Brandbrief aan Vaste commissie LNV: preventieve ruimingen moeten stoppen! | Foto: publiek domein

Comité Dierennoodhulp, Levende Have, Animal Earth, Diervriendelijk Nederland en Rechten voor al wat leeft hebben vanmorgen de brandbrief (pdf) gestuurd naar de leden van de Vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in verband met de 115.000 jonge leghennen die vandaag onder toezicht van de NVWA preventief vergast worden. De dierenbelangenorganisaties willen dat het preventief ruimen stopt en dat minister Schouten zich aan haar in 2018 aan de Tweede Kamer gemaakte afspraak houdt om niet automatisch preventief meer te gaan ruimen binnen een straal van 1 kilometer rond een besmet bedrijf.

Opgeruimd

Het vogelgriepvirus vormt op dit moment geen bedreiging voor de mens. Dit in tegenstelling tot corona waarbij de nertsenbedrijven ook niet preventief worden geruimd. De organisaties schrijven:

“Met inachtneming van voldoende hygiënische maatregelen had er bij het bedrijf dat vandaag preventief geruimd wordt net zoals bij de andere 6 pluimveebedrijven in Puiflijk monsters afgenomen kunnen worden om te onderzoeken op vogelgriep. Vandaag worden 115.000 levens op een pijnlijke manier opgeruimd alsof ze er op geen enkele manier toe doen.”

De dierenorganisaties vinden deze actie naast zeer dieronvriendelijk ook onbegrijpelijk omdat de overheid zich niet aan haar eigen afspraak houdt. Dit doodmaken dient geen enkel redelijk doel. De minister kwam destijds tot deze afspraak omdat het ministerie door de opgedane ervaring van voorgaande jaren het minder nodig achtte om dieren preventief te ruimen en omdat de Europese bestrijdingsrichtlijn daar de ruimte voor biedt. Wat betekent dat er in de jaren voor 2018 een paar miljoen dieren onnodig zijn gedood, aldus de organisaties.

preventief ruimen moet stoppen
Foto: publiek domein

Preventief ruimen overtreding Wet dieren

Met preventieve ruimingen overtreedt de overheid de Wet dieren, omdat zij geen rekening houdt met de intrinsieke waarde van de 115.000 kippen en zonder redelijk doel hen in hun gezondheid en welzijn benadeelt. Dat het preventief ruimen geen redelijk doel dient, blijkt alleen al uit het feit dat het niet werkt. Ondanks het preventief ruimen, dook in 2016 en 2017 de vogelgriep telkens weer in een ander deel van het land op. Uit onderzoek naar de preventief geruimde dieren bleek keer op keer dat zij geen vogelgriep hadden.

De intensieve veehouderij, met haar overvolle stallen en voor de dieren, maar ook voor mensen, ongezonde leefomstandigheden, is een van de oorzaken van de uitbraak en verspreiding van de hoog pathogene vogelgriep. Het is bekend dat dieren die onder stressvolle omstandigheden leven een groot risico hebben om ziek te worden.

Bron:


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.