Nog niet eerder zijn in Limburg zo veel oehoes waargenomen als dit jaar. ARK Natuurontwikkeling deed onderzoek naar deze grote uil en vond al veertien territoria. Pas sinds 1997 broedt de oehoe in Limburg, de eerste broedplek was een mergelgroeve bij Maastricht. Blijkbaar bevalt het de vogels goed in deze provincie, ze zijn te vinden in diverse bossen en zandgroeven.

oehoe
Foto: Wikimedia Commons

Vorig jaar bestond al het vermoeden dat er meer oehoes aanwezig zijn dan verondersteld. De organisatie bevestigt dit nu, na nachtelijke onderzoeken in de veertien territoria. René Janssen, een van de onderzoekers, zegt hierover:

“Dit is echt boven verwachting, we hadden op deze resultaten gehoopt, maar dat we echt zoveel oehoes hebben kunnen vinden is fantastisch. Oehoes roepen in de ochtend- en avondschemering. Als je dan ’s ochtends voor dag en dauw een vrouwtje hoort antwoorden op de roep van een mannetje is dat geweldig.”

In opdracht van de provincie Limburg onderzoekt ARK Natuurontwikkeling twee jaar lang samen met Bionet Natuuronderzoek , Oehoe Werkgroep Nederland en terreinbeherende organisaties de populatie oehoes. Het doel hiervan is het leefgebied voor oehoes in Limburg te verbeteren en een advies te formuleren aan de provincie Limburg en terreinbeheerders over het beheer van dit leefgebied. De eerste resultaten tonen aan dat er binnenkort te weinig plek is in de mergelgroeves en de oehoes zich ook zullen vestigen in zandgroeves en grote bossen.

De oehoe heeft zijn naam te danken aan zijn karakteristieke roepgeluid. Het is de grootste Eropese uil met een gemiddelde hoogte van circa 65 centimeter en een spanwijdte van bijna 2 meter: vrouwtjes zijn forser en breder dan mannetjes.  De nachtjager eet voornamelijk muizen, ratten, konijnen en duiven. Oehoes kunnen 75 jaar oud worden.  Het eerste broedende oehoepaartje in Nederland werd in 1997 aangetroffen in de mergelgroeve van ENCI bij Maastricht. Sindsdien groeit de populatie gestaag. Telling van oehoes wordt bij voorkeur in het voorjaar uitgevoerd: aan het begin van het broedseizoen in de vroege voorjaarsmaanden zijn de dieren het beste te horen.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde