De milieucommissie van het Europees Parlement gaat het gratis weggeven van plastic tassen aan banden leggen. De commissie stemde in met een voorstel van Gerben-Jan Gerbrandy van D66.

Plastic tassen

“Waar de Europese Commissie niet het lef had om een einde te maken aan de enorme hoeveelheid plastic die in de natuur terecht komt, kiest het Parlement voor concrete actie. In 2015 moet het aantal plastic tassen gehalveerd zijn en in 2018 met 80% verminderd ten opzicht van 2010”, aldus D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy.

“Ik wil dat Europese landen afgerekend kunnen worden als ze geen actie ondernemen, dat is de enige manier waarop we dit milieuprobleem kunnen oplossen. En dat het probleem groot is, is duidelijk: in onze eigen Noordzee komt 70% van al het plastic van plastic tasjes.”

Gerbrandy wil de lidstaten vrijlaten om te besluiten hoe ze de 80% vermindering behalen, maar hij pleit voor het verbannen van de gratis plastic tas. Klanten moeten volgens hem voor een tas betalen. In Ierland blijkt die maatregel effectief: een reductie van 90% is behaald.

“Het zijn simpele regels, die onmiddellijk effect hebben. Daarnaast vinden mensen ook dat er wat aan moet gebeuren. Het proefproject in Tilburg, Deventer en Zoetermeer heeft laten zien dat in drie maanden tijd de 80% vermindering al bijna gehaald werd. Daarnaast is 87% van de ondervraagden graag bereid om een steentje bij te dragen dit probleem op te lossen.”

Alleen al in Amsterdam worden er elke maand ruim 32 miljoen plastic tassen weggegooid. Dat zijn er 41 per Amsterdammer per maand. De Partij voor de Dieren diende in 2011 in onze hoofdstad een initiatiefvoorstel in, die een einde moet maken aan alle gratis draagtasjes. De Europese Commissie deed in november 2013 een oproep aan alle lidstaten om het gebruik van plastic tasjes tegen te gaan, door middel van een heffing of verbod.

De meeste plastic tassen komen uiteindelijk in de zeeën en oceanen terecht en leveren een grote bijdrage aan de plastic soep. Dieren, waaronder vissen en vogels, zien de uiteengevallen plastic tassen aan voor voedsel, eten het op en sterven .

Bron: Duurzaam Nieuws ©PiepVandaag.nl Monique van Dijk Armor


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.