Uit de laatste cijfers blijkt dat de autoriteiten van Zimbabwe succesvol de strijd aangaan met stropersbendes, die het vooral voorzien hebben op neushoorns. In 2013 werden zestig neushoorns gedood voor hun hoorn, in de afgelopen 15 maanden waren dat er zes.

Neushoorn - Zimbabwe
Neushoorn in reservaat, Zimbabwe | Foto: Pixabay.com

De Zimbabwaanse overheid heeft verschillende maatregelen genomen om stroperij het hoofd te bieden, waaronder de invoering van hoge gevangenisstraffen. Het preventief verwijderen van hoorns en het tracken van de dieren via GPS zijn tevens effectief gebleken om de dieren te beschermen. Het herplaatsen van neushoorns uit risicogebieden, zoals Hwange National Park en de Zambezi-vallei, naar veiligere regio’s en privéreservaten is de meest belangrijk genomen beslissing. De International Rhino Foundation zegt daarover:

“Deze herplaatsingen in combinatie met verbeterde beveiliging hebben stroperij dusdanig weten terug te dringen dat er nu meer dieren geboren worden dan dat er sterven, De populatie groeit langzaam. De afgelopen drie-vier jaar heeft de neushoornpopulatie een groei van tussen de 5 en 10 procent gekend, wat een goede voorbode is voor de toekomst. Hopelijk worden er de komende vijf jaar nog eens 100 kalveren geboren.”

Eind jaren tachtig kende Zimbabwe een populatie van zo’n 2.000 neushoorns, maar dat aantal is enorm afgenomen door stroperij. Op dit moment bestaat de populatie uit 766 dieren. Vooral tussen 2007 en 2009 werden veel neushoorns slachtoffer van stropersbendes en werd een kwart van de totale populatie genadeloos afgeslacht.

Bron ©PiepVandaag.nl