Voor het eerst zijn er beelden gemaakt van een groep zeldzame Cross River gorilla’s met een baby en meerdere jonge apen in de Mbe bergen van Nigeria. Dit is bijzonder, want deze dieren worden zwaar bedreigd in hun voortbestaan. Het is de meest zeldzame apensoort van Afrika en wellicht zelfs in de wereld.

Cross River gorilla's
Zeldzame Cross River gorilla’s in Nigeria vastgelegd op camera | Foto: Pierre Fidenci via Wikimedia Commons

Op de foto’s zijn zeven Cross River gorilla’s te zien, waaronder baby’s van verschillende leeftijden. Nooit eerder zijn er foto’s gemaakt van deze gorillasoort met zoveel kleintjes. De beelden zijn gemaakt in het zuidoosten van Nigeria door een cameraval van de Wildlife Conservation Society (WCS). Natuurbeschermers zijn enthousiast en hoopvol na het zien van de foto’s, want dit zou kunnen betekenen dat de gorilla’s in aantal toenemen. Inaoyom Imong, directeur van het Cross River Gorilla Landscape project van de WCS:

“Het is buitengewoon spannend om zoveel jonge Cross River gorilla’s te zien. Dit is een teken dat deze gorilla’s nu goed zijn beschermd en zich na decennia van jacht met succes voortplanten.”

Stroperij

De dieren worden zelden gezien want zij bevinden zich vaak in de diepste en meest ontoegankelijke delen van het gebied. Dit komt waarschijnlijk doordat de dieren uiterst op hun hoede zijn voor mensen na een lange geschiedenis van vervolging en agressieve stroperij.

In de jaren zeventig  van de vorige eeuw werd er gedacht dat de dieren waren uitgestorven door de stroperij, maar in de jaren tachtig werden de gorilla’s weer herontdekt. Sinds het begin van dit millennium wordt deze apensoort beschermd. Volgens natuurbeschermers leven er nog honderd van deze gorilla’s in Nigeria en driehonderd in de bossen tussen Nigeria en Kameroen. Inaoyom Imong:

“Hoewel de jagers in deze regio zich niet langer richten op gorilla’s, blijft de dreiging van de jacht aanwezig en moeten we onze inspanningen om de dieren te beschermen blijven verbeteren.”

Patrouilles

Dagelijks worden er patrouilles uitgevoerd in het reservaat, door een team van zestien bewakers van omliggende lokale gemeenschappen. Zij worden ondersteund door de WCS, om gorilla’s en andere wilde dieren te beschermen. Natuurbeschermers houden de dieren in de gaten door hun nesten, mest en voedselpaden te identificeren. In de afgelopen tien jaar zijn er slechts een paar waarnemingen van de Cross River gorilla’s geweest. Otu Bernard Eban, hoofd van de Abo clan:

“Door armoede en een gebrek aan bewustzijn zijn de bedreigingen voor beschermde diersoorten vergroot. Als ik dit vandaag zie, wordt mijn hoop nieuw leven ingeblazen. Onze lokale wetten om de Cross River gorilla’s te beschermen moet versterkt worden.”

Bronnen:

© AnimalsToday.nl Jane Sauer