Google heeft in samenwerking met de universiteit van Maryland en NASA een interactieve wereldkaart ontwikkeld die het proces van ontbossing laat zien over de periode 1999 tot 2012.

Global forest change - ontbossing
Global forest change – overzichtskaart

Het project komt voort uit Google’s Earth Engine en geeft op hoge resolutie weer hoe de ontbossing ter wereld is toegenomen de afgelopen jaren. De aanwezigheid van de mens is de hoofdoorzaak, dat staat buiten kijf.

Groene zones tonen de totale bebossing, terwijl de rode zones laten zien waar in twaalf jaar tijd bos verdwenen is. Blauwe zones geven bosaangroei aan, maar die zijn duidelijk in de minderheid. Vooral in landen als Indonesië en Bolivia is ontbossing explosief toegenomen.

Matthew Hansen, professor aan de universiteit van Maryland zegt:

“Ontbossing gebeurt om vele redenen, maar uit deze kaarten kunnen we afleiden dat het vooral mensen zijn die een grote impact hebben op het landschap. De schaal van de menselijke invloed is opmerkelijk.”

Klik hier om de kaart te bekijken

Bron: DeMorgen.be ©PiepVandaag.nl