Dankzij inprenting van het aardmagnetisch veld kunnen zeeschildpadden na jaren hun geboorteplaats terugvinden om er zelf eieren te leggen. Tot deze conclusie komt een groep Amerikaanse biologen, die veranderingen in het aardmagnetisme onderzocht in samenhang met de plaats waar zeeschildpadden aan land komen, om zich voort te planten.

zeeschildpadden
Onechte karetschildpad | Foto: Strobilomyces/Wikipedia

De plek waar een zeeschildpad geboren wordt laat een magnetische afdruk na in het brein van het dier, zo luidt de veronderstelling. Het is al lang bekend dat vrijwel alle volwassen zeeschildpadden terugkeren naar de het strand waar ze zelf uit het ei kropen. Maar hoe het mogelijk is dat ze soms wel duizenden kilometers zwemmen om precies op hun geboorteplek uit te komen, was tot nu toe onduidelijk.

De onderzoekers gingen daarom op voorhand uit van de magnetische inprenting. Daaruit volgend zouden de zeeschildpadden beïnvloed moeten worden door kleine veranderingen in het aardmagnetisch veld. Gedurende 19 jaar onderzochten zij de nestplekken van de onechte karetschildpad op het strand van Florida en vergeleken die met de natuurlijke veranderingen in het aardmagnetisme.

Opvallend genoeg bleken de fluctuaties in het magnetische veld van de aarde helemaal overeen te komen met de plaatsen waar de schildpadden hun eieren legden. Op sommige stranden ontstonden door de jaren heen grote groepen schildpadden, die dicht bij elkaar hun eieren legden. Deze samenscholingen waren identiek aan de verplaatsing van de aardmagnetische lijnen sinds de geboorte van de schildpadden. Op plekken waar de magnetische velden meer bundelden en dichter bij elkaar kwamen te liggen nam de eierdichtheid toe. Daar waar die oorspronkelijke lijnen gedurende 19 jaar verder uit elkaar kwamen te liggen waaierden de zeeschildpadden juist uit over een grote gebied.

De onderzoekers vermoeden dat de inprenting van het aardmagnetisch veld bij de geboorte plaatsvindt door beïnvloeding van kleine magnetische deeltjes in de hersenen van de zeeschildpad, maar de exacte werking is nog onbekend. Dankzij deze ‘blauwdruk’ in hun schildpaddenhoofd is het voor de dieren mogelijk om hetzelfde gebied tot op de meter nauwkeurig terug te vinden. Tenzij het aardmagnetisch veld roet in het eten gooit natuurlijk.

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel