Pas in 1958 werd de vaquita, een zeldzame bruinvis soort en ook wel Californische bruinvis genoemd, ontdekt en nu wordt zij alweer met uitsterven bedreigd. Op de hele wereld leven er nog maar maximaal 30 vaquita´s. Voor de Golf van Californië wordt daarom een 4 miljoen dollar kosten reddingsplan uitgerold om de vaquita te redden.

Vaquita
Laatste poging om met uitsterven bedreigde vaquita te redden | Foto: P. Olsen for NOAA/Flickr

Volgens de wetenschappers die het reddingsplan op poten hebben gezet en daar op dit moment de laatste hand aan leggen is de enige manier om het uitsterven van de vaquita te voorkomen door de resterende vaquita´s te vangen en over te brengen naar een beschermd leefgebied. Met behulp van de dolfijnen die door de Amerikaanse marine zijn getraind om andere walvisachtigen op te sporen en akoestische sensoren willen de onderzoekers de dieren vangen en overbrengen naar San Felipe in Mexico.

Fokprogramma
De reddingsoperatie is risicovol. Omdat nooit iemand eerder vaquita´s heeft gevangen en getransporteerd is het onduidelijk hoe de dieren hier op zullen reageren. Volgens de wetenschappers is het een risico dat genomen moet worden, want als er niks wordt gedaan dan is het zeker dat de vaquita zal uitsterven. Als de vaquita’s redelijk stressvrij zullen reageren op hun vangst dan worden ze overgebracht naar San Felipe. In Mexico willen de onderzoekers een fokprogramma opzetten om het aantal vaquita’s weer omhoog te brengen.

Twintig jaar geleden bestond de vaquita populatie voor de Golf van Californië nog uit zo’n 600 dieren. Door illegale visserij op de totoaba is dit aantal sindsdien fors gedaald. Chinezen zijn bereid om meer dan 100.000 dollar per kilo neer te leggen voor de zwemblaas, een orgaan die het drijfvermogen van deze vis beheerst, te betalen. De zwemblaas van de vissen wordt gebruikt voor medicinale doeleinden. De vaquita is ook het slachtoffer van de illegale visserij op totoaba, omdat zij ook in de kieuwnetten van de vissers blijven hangen. Ondanks het aanscherpen van de wetgeving op het gebied van illegale visserij door de Mexicaanse overheid blijft er op de totoaba’s gejaagd worden, simpelweg omdat de zwemblazen veel geld opleveren, meer dan cocaïne zelfs.

Kansen
Barbara Taylor van the US National Oceanic and Atmospheric Administration verwacht dat het aantal vaquita’s nog dit jaar zal halveren. Taylor die ook onderdeel uitmaakt van de International Committee for the Recovery of the Vaquita geeft aan dat hun taak – de reddingsoperatie – daarom heel belangrijk is, want als het zo doorgaat is de vaquita er binnenkort niet meer.

Mocht het fokprogramma succesvol zijn dan is het de bedoeling om weer vaquita’s in het wild uit te zetten, mits de problemen met de illegale visserij zijn opgelost. Burgers over de hele wereld roepen de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto, minister van Milieu Rafael Pacchiano en de minister van Visserij José Calzada dan ook op de kieuwnetten waarin de vaquita’s beklemd raken te verbieden. Als dit niet gebeurt dan is de kans heel groot dat de vaquita voor altijd van deze aardbol verdwijnt. Teken hier de petitie. 

Bron: The Guardian ©AnimalsToday Lianne Raat