Marianne Thieme roept het kabinet op om Japan tijdens de handelsmissie aan te spreken op de walvis- en dolfijnslachtingen en hier ook een breekpunt bij de onderhandelingen rond het vrijhandelsverdrag met Japan van te maken. Thieme heeft hierover vandaag Kamervragen gesteld.

dolfijnenslachting
Maak dolfijnenslachting breekpunt tijdens handelsmissie Japan | Foto: Sea Shepherd

Japan heeft dit jaar al 333 walvissen gedood, waarvan er 200 zwanger waren. De controversiële dolfijnslachtingen die jaarlijks in Taiji plaatsvinden zijn onlangs weer begonnen. Van 18 tot 22 oktober vindt er een Nederlandse handelsmissie naar Japan plaats. Fractievoorzitter Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) roept het kabinet vandaag in Kamervragen op om de walvisslachtingen breekpunt van economische onderhandelingen te maken. Thieme:

Handelsbelangen mogen nooit boven normen en waarden staan. Nederland zal tijdens de handelsmissie in Japan duidelijk moeten maken dat de walvisjacht en de dolfijnslachtingen onverenigbaar zijn bij een toekomstige vrijhandelsrelatie.”

Het Europees Parlement heeft onlangs al het beëindigen van de Japanse walvisjacht gekoppeld aan de onderhandelingen die de EU momenteel voert met Japan over een strategische partnerschapsovereenkomst en een vrijhandelsovereenkomst.

Vertoning The Cove bij Tweede Kamer
In het kader van Japan Dolphins Day, een dag waarop internationaal aan overheden extra aandacht wordt gevraagd om de dolfijnenslachtingen in Japan een halt toe te roepen, vertonen Dolphinmotion en Een DIER Een VRIEND vanmiddag voor de Tweede Kamer de spraakmakende en bekroonde documentaire ´The Cove´.

Persbericht Partij voor de Dieren