Staatssecretaris van Economische Zaken Verdaas heeft op aandringen van de Partij voor de Dieren vandaag ingestemd tot het plaatsen van de wolf op de lijst inheemse beschermde dieren. 

Wolf
Wolf | Foto: Wikimedia Commons

De wolf is al een aantal keer waargenomen in Nederland. Duitse roedels leven steeds vaker nabij de Nederlandse grens en als de wolf op eigen initiatief naar Nederland komt, is het van belang dat de soort vanaf het allereerste moment ook goed beschermd is.

De huidige wetgeving biedt niet voldoende houvast voor een succesvolle terugkeer van de wolf. Onderzoeksinstituut Alterra heeft daarom geadviseerd de wolf op te nemen op de lijst van inheemse beschermde soorten. Op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft staatssecretaris Verdaas ingestemd met plaatsen van de wolf op de lijst. Hierdoor kunnen sancties worden opgelegd voor het doden van de wolf.

Esther Ouwehand: “We zijn zeer verheugd over de toezegging van de staatssecretaris. De wolf is meer dan welkom in Nederland, omdat daarmee wordt gezorgd wordt voor een verrijking van de natuur. Daarvoor is het wel belangrijk dan de wolf hier veilig zijn eerste stappen kan zetten en niet belaagd kan worden door mensen”.

Bron: Persbericht Partij voor de Dieren ©PiepVandaag.nl