Of het nu een zwaar beschermde lepelaar is, een torenvalk of een alledaagse huismus; letterlijk alle vogels mogen van de provincie Zuid-Holland gedood worden bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA), het voormalige vliegveld Zestienhoven. Ook nesten met eieren of kuikens van beschermde soorten mogen vernield worden. De Partij voor de Dieren stelde Kamervragen en wil dat de reizigers voortaan geïnformeerd worden over hoeveel dieren er voor hun vlieggemak gedood zijn.

RTHA
Lepelaars zijn hun leven niet zeker in de buurt van RTHA | Foto: publiek domein

De ontheffing leidt tot grote ontzetting bij vogel- en dierenliefhebbers, vooral omdat er alternatieve methoden zijn om vogels uit het veld te verjagen, zoals lasers. Bovendien zullen vogels altijd blijven komen wanneer er voedsel te vinden is, dus het doden van de dieren is als dweilen met de kraan open. Verjagen met technologie en het landschap minder aantrekkelijk maken voor in groepen levende vogels als ganzen zijn dan veel effectievere maatregelen.

Ook beschermde soorten

De provincie heeft ontheffing verleend om alle van nature in het wild levende vogels te doden, met inbegrip van de beschermde vogels zoals bedoeld in annex 1 van de Europese Vogelrichtlijn. In natuurgebied Voornes Duin, nabij RTHA, leven lepelaars, een beschermde soort waarvoor Nederland zich volgens afspraak dient in te zetten. De Kamerleden Van Raan en Wassenberg van de PvdD stelden in februari Kamervragen hierover aan de verantwoordelijke ministers van I&W en LNV:

“Erkent u dat de ontheffing in strijd is met de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Voornes Duin, o.a. vanwege het doden van lepelaars? Zo nee, op welke wijze helpt de ontheffing bij het bereiken van de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Voornes Duin?”

RTHA
Omgeving luchthaven RTHA | Foto: publiek domein

Reizigers informeren

De PvdD hekelt het gemak waarmee economische belangen altijd weer zwaarder wegen dan ecologische waarden, waarbij het profijt op de korte termijn het weer wint ten koste van dieren, natuur en milieu. De consument dient daarover beter geïnformeerd te worden:

“Erkent u dat luchthavens meer nadrukkelijk zouden kunnen communiceren over het aantal dieren dat zij laten doden in naam van het vliegveld, bijvoorbeeld via informatieborden op het vliegveld? Zo nee, waarom niet?”

Een aantal natuurorganisaties verzet zich tegen de ontheffing en heeft bezwaar aangetekend. De PvdD wil weten of dat protest bij de ministers gehoord wordt:

“Wat is uw inzet om de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, KNNV afdeling Delfland, KNNV, gewest Zuid-Holland, Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker, Natuur- en Vogelwacht Rotta te steunen in hun strijd tegen het massaal doden van vogels?”

De partij wil ook weten wat er gedaan gaat worden om de provincie Zuid-Holland aan te moedigen de ontheffing in te trekken.

Lepelaar en eenden | Foto: publiek domein

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.