Het staatscongres van de Mexicaanse Staat Quintana Roo heeft het ontwerp voor een wetshervorming goedgekeurd die het uitbuiten van dieren verbiedt. Hierdoor zijn onder andere het gebruik van toeristische paardenkoetsen evenals het stierenvechten en de hanengevechten verboden.

Quintana Roo
Wet tegen uitbuiting van dieren in Quintana Roo | Foto: publiek domein

Maandag stemde het staatscongres in Quintana Roo bijna unaniem voor een wetshervorming die een einde moet maken aan de uitbuiting van dieren. Hierbij gaat het met name om evenementen waarbij dieren worden ingezet om het publiek te vermaken.

Quintana Roo

In 2019 werd het stierenvechten al officieel verboden. En ook hanen mochten sindsdien niet meer worden gebruikt voor leedvermaak. Maar deze nieuwe hervorming spaart ook paarden van onnodig zwaar dierenleed. De doorvoer van deze dieren over geplaveide of verharde wegen is met deze wijziging verboden; echter gelden er andere regels voor het gebruik van werkdieren in de agrarische sector.

Plaatsvervangend congreslid Maritza Basurto:

“Uitbuiting en mishandeling van dieren mogen niet langer opties voor het menselijk bestaan zijn. Door deze hervorming goed te keuren, geven we een duidelijke boodschap af ten gunste van dierenwelzijn. Dit besluit heeft niet alleen aanzienlijke gevolgen, maar vestigt ook een ethische standaard voor de toeristische sector, ter bevordering van meer verantwoorde en respectvolle praktijken.”

koetsritjes
Wet tegen uitbuiting van dieren in Quintana Roo | Foto: publiek domein

Vermaak met dieren

Een andere belangrijke wijziging is dat er met deze beslissing een verbod geldt op het houden, organiseren, sponsoren of promoten van evenementen die vergelijkbaar zijn met stierenvechten. Hetzelfde geldt voor het fokken, trainen, de marketing of verkoop van dieren voor deze activiteiten. Hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen praktijken met en zonder commerciële doeleinden.

Tradities Quintana Roo

Mexico kent vele tradities waarbij dieren worden gebruikt. Zo ook in de inheemse Mayacultuur. Om deze reden stemde een van de eenentwintig congresleden tegen de hervorming. Volgens Julian Ricalde Magaña zou een verbod op het inzetten van dieren bij lokale activiteiten een obstakel vormen voor de inheemse bevolking om tradities voort te zetten. Bovendien zou naar eigen zeggen de toepassing van de hervorming ineffectief zijn, daar er een gebrek aan toezicht is op evenementen in de Mayagemeenschappen in Quintana Roo. Ricalde Magaña:

“Ik heb met name tegen gestemd, omdat je door het verbieden van baxalstierenvechten – een Mayatraditie waarbij de stier niet wordt gedood – of ´charlotadas´, honderden ´palqueros´ en hun families die van deze tradities leven, de rug toekeert. Tijdens mijn campagne in de Mayazone vroegen ze mij om te bemiddelen, zodat ze, aangezien ze het stierenvechten verboden hadden, op zijn minst Baxalstierenvechten mochten uitvoeren waarbij ze het dier dus niet zouden offeren.”

Wezens met gevoel

De hervorming houdt verband met de recente grondwetswijziging, die dieren erkent als wezens met gevoel en bewustzijn die een waardige behandeling moeten krijgen. Congreslid Hugo Alday:

“Er worden aanpassingen gedaan die vooral zijn gericht op die gebieden waar bewuste wezens worden gedood of gewond raken, met name dieren, zoals in dit geval bij het gebruik van paardenkoetsen, die overigens al verboden zijn in een groot deel van het land. Toch wordt deze praktijk in sommige delen van de staat nog steeds gehandhaafd als goedkoop transportmiddel, maar deze is in strijd met de dierenwet.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools