In het regenwoud van Guatemala zijn een miereneter, twee wasberen, een margay (boomkat) en twee toekans weer vrijgelaten. De dieren waren gerehabiliteerd na redding van de illegale handel en ander dierenleed. Ze leven nu weer vrij in het Maya Biosphere Reserve in Peten.

Weer vrij in Guatemala na redding van illegale handel
Weer vrij in het Maya Biosphere Reserve (miereneter) | Foto (illustratief): publiek domein

Asociacion Rescate y Conservacion de Vida Silvestre (ARCAS), heeft met steun van Humane Society International/Latin America (HSI), de dieren vrijgelaten in het Maya Biosphere Reserve. Dit is een beschermd gebied dat zich uitstrekt over 13,3 miljoen hectare in Peten. Het project richt zich op het aanpakken van de handel in wilde dieren voor de huisdierenhandel en andere menselijke activiteiten die een negatieve invloed hebben op wilde dieren.

Weer vrij in Guatemala na redding van illegale handel
Toekan | Foto: publiek domein

Gered en weer vrij

De geredde dieren zijn een miereneter, twee wasberen, een margay en twee toekans. De miereneter, margay en toekans zijn beschermd door de Guatemalaanse wetgeving, want ze behoren tot de bedreigde diersoorten. De wasberen zijn in augustus 2023 als jonge dieren gered. Ze werden behandeld in het ARCAS reddingscentrum, voordat ze werden overgebracht naar grotere rehabilitatieverblijven. De verblijven bootsen een wilde omgeving na, wat bevorderlijk is voor het welzijn voor de dieren. Directeur van ARCAS, Fernando Martinez:

“Onze missie is om bestaande populaties wilde dieren te versterken, het uitsterven van soorten te voorkomen en er zo voor te zorgen dat er gezonde populaties zijn die zich kunnen aanpassen en voortplanten in hun natuurlijke omgeving. We zijn er trots op dat ons reddingscentrum een pionier is op het gebied van rehabilitatie en vrijlating van inheemse diersoorten in onze regio. We waarderen de steun van HSI/Latin America.”

.

Weer vrij in Guatemala na redding van illegale handel
Wasbeer | Foto: publiek domein

Illegale handel in dieren groot probleem

De volwassen toekans zijn apart van elkaar gered in 2023. Er is zo veel mogelijk gezorgd dat de vogels hun natuurlijke gedrag konden behouden, zodat ze snel konden rehabiliteren. Dit maakt de kans groter dat de dieren in het wild kunnen overleven door te jagen op voedsel, zich verstoppen voor roofdieren en dat ze leren vliegen, springen en rennen. Uitvoerend directeur van Humane Society International/Latin America, Andrea Borel:

“Het vangen van wilde dieren voor de nationale en internationale handel in huisdieren is een serieus probleem in Guatemala. Deze dieren worden vaak gehouden in krappe en slechte omstandigheden, die niet geschikt zijn voor hun soort. Zo kunnen ze hun natuurlijke gedrag niet vertonen, waardoor ze nog meer fysiek en psychisch lijden. Door onze lokale partner ARCAS te steunen en met hen samen te werken, kunnen we de dieren helpen. Zo kunnen ze hun vrijheid terugkrijgen en hun wilde populaties vergroten, zodat ze zich in de toekomst kunnen voortplanten in hun natuurlijke boshabitat, waar ze thuishoren. We werken ook samen aan bewustmaking om burgers aan te sporen om geen producten van wilde dieren te kopen en verdachte activiteiten aan de autoriteiten te melden.”

.

Margay of boomkat
Margay of boomkat | Foto: Clément Bardot via Wikipedia CC BY-SA 3.0

ARCAS voert fysieke, medische en gedragsmatige rehabilitatie uit van slachtoffers van de handel in wilde dieren en uitbuiting door mensen, onder strikt wetenschappelijke managementnormen. HSI/Latin America en ARCAS werken sinds 2007 samen op het gebied van bescherming en behoud van wilde dieren in Guatemala. De vrijlating werd uitgevoerd met toestemming van de Guatemalaanse autoriteiten van de Nationale Raad voor Beschermde Gebieden (CONAP).
.

#GNvdD: Slingerapen gered van dierenhandel weer vrij in Guatemala

Gevolgen illegale handel

Het is erg belangrijk om de illegale handel in wilde dieren en planten te bestrijden. Omdat er veel geld kan worden verdiend in deze handel, is het verleidelijk voor mensen om hieraan mee te doen. Maar de illegale handel heeft verwoestende effecten op de natuur en de biodiversiteit. Inheemse gemeenschappen krijgen te maken met verlies van toerisme, bedreiging, diefstal en zelfs moord. De handel heeft ook grote gevolgen voor de gezondheid van zowel mens als dier. Sinds de COVID-pandemie zou dit toch duidelijk moeten zijn.

Bron:

#GNvdD: 40 van illegale handel geredde dieren terug in het wild Guatemala

Illegale handel in wilde dieren via transportroutes cocaïne

©AnimalsToday.nl Jane Sauer