De Biesbosch is een prachtig natuurgebied in Nederland, dat bestaat uit een aantal riviereilanden en zand- en slikplaten in de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland, gelegen tussen de rivieren Boven-Merwede en Amer en doorsneden door de kunstmatige rivier de Nieuwe Merwede. Het is het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa, met kreken en wilgenvloedbossen. 

Biesbosch
Foto: Steve Armor

In 1994 werd de status van nationaal park toegekend aan het gebied en is sindsdien een beschermd natuurgebied. Buiten dat het gebied vele recreatieve mogelijkheden kent, wordt het ook gebruikt voor de opslag van drinkwaterbereiding.

Vooral ‘s zomers is de Biesbosch een geweldige plek om te bezoeken. De oevers staan vol met geel moeraskruiskruid, paarse kattenstaart en witte valeriaan, wat er prachtig uitziet en heerlijk geurt. Er is ontzettend veel te beleven, zoals varen langs wilgenvloedbossen, kanoën door kronkelende kreekjes, wandelen over ruige paadjes, fietsen langs open weides vol watervogels.

Dieren in de Biesbosch
De Biesbosch is een prima plek om prachtige dieren waar te nemen. Vogels, bevers, otters en Schotse Hooglanders, allemaal kun je ze hier vinden. Maar ook reeën, vossen en waterspitzmuizen kun je hier tegenkomen.Van 1988 tot en met 1992 heeft Staatsbosbeheer 42 bevers in de Biesbosch uitgezet. Inmiddels is de bever in dit waterrijke beverparadijs niet meer weg te denken.

Een kudde Schotse Hooglanders begraast de polders Lange Plaat, Turfzakken, Lepelaar, Plomp, de Allards-polder en de Kwestieus-polder, de laatste polder in de Biesbosch die met de hand werd drooggelegd.

Ook veel insecten wonen in de Biesbosch: kevers, libellen, sprinkhanen en verscheidene dag- en nachtvlinders. Van de nachtvlinders is het voorkomen vastgesteld van meer dan 300 soorten.

Schotse Hooglander
Schotse Hooglander in de Biesbosch
Foto: Steve Armor

Vogels 
De Biesbosch is een internationaal erkend watervogelgebied. Maar ook de doorgeschoten wilgenbossen vormen voor allerlei bosvogels, zoals roodborst, zwartkop, kleine en grote bonte specht, boomkruiper, boomvalk en sperwer een goed leefmilieu. Ook buizerd en havik broeden ieder jaar in de Biesbosch, net als wielewaal en nachtegaal.

IJsvogel en blauwborst zijn belangrijke en aansprekende broedvogels van De Biesbosch. In goede jaren broeden er zo’n 15 -20 paar ijsvogels en ongeveer 1500 – 2000 paar blauwborsten. De ijsvogel maakt vaak gebruik van omliggende wortelkluiten langs het water. Daar maakt hij zijn nestgang in.

Er worden ook steeds meer roofvogels gesignaleerd in de Biesbosch. In december 2011 ontdekten boswachters dat een paartje zeearenden een enorm nest aan het bouwen waren. In mei 2012 werd het eerst jong van dit koppeltje gesignaleerd.

Vissen
De Biesbosch is een “ontmoetingsplaats van rivier, zee en land” voor vissen van de Noordzee, Rijn en Maas. De vissen zijn in de Biesbosch een belangrijk onderdeel van de waternatuur en een belangrijke schakel in het ecosysteem. Veel voorkomende zoet- en zoutwatervissen in de Biesbosch zijn Brasem, Blankvoorn, Snoekbaars, Baars, Ruisvoorn, Bittervoorn, Driedoornige Stekelbaars, en Paling.

Unieke planten
De meeste karakteristieke planten die in de Biesbosch voorkomen zijn gebonden aan een vochtig tot nat milieu. Heel bijzonder voor dit gebied is de zeldzame driekantige bies en uniek is de spindotter (Caltha palustris var. araneosa), een variëteit van de dotterbloem die nergens anders ter wereld voorkomt. De plant is groter dan de gewone dotter en heeft een spinachtige uitgroeisel op de knopen (de ‘dotterspinnen’).

biesbosch

In de doorgeschoten grienden groeien veel brandnetels, maar ook groot- en oranje springzaad, harig wilgenroosje, groot heksenkruid en kattenstaart. De enorme reuzenbalsemien zorgt voor een echte jungle. De roze bloemen hebben een heel kenmerkende zoete geur. Bij het ouder worden van de doorgeschoten grienden mag verwacht worden dat de soortenrijkdom nog verder toeneemt.

Als riet- en biezenvelden niet regelmatig onderlopen, verruigen ze en gaan er allerlei andere planten tussendoor groeien, zoals valeriaan, haagwinde, harig wilgenroosje, grote lisdodde en gele lis.

Recreatie in de Biebosch
Het is geweldig om de prachtige natuur van de Biesbosch met eigen ogen te aanschouwen. En dat kan op veel verschillende manieren:

Wandelen
Wandelen kun je zowel mét als zonder gids doen in de Biesbosch. Er zijn vele verharde en onverharde wandelpaden. Of je nu een korte of lange wandeling wilt maken, alles is mogelijk in dit prachtige natuurpark.

Fietsen
Fietsen in de Biesbosch zelf is erg moeilijk, omdat het gebied grotendeels buiten de dijken ligt en geen verbindingswegen of bruggen heeft. Langs de buitenranden van het Nationaal Park kunt zijn wel mooie fietstochten te maken. Polders akkers en lintdorpen langs de rivier bepalen het beeld van deze groene fietstochten.

Varen
Via het water is toch wel de mooiste manier om de Biesbosch te ervaren. En als u zelf geen boot heeft, kunt u er gewoon een huren. Vooral met een fluisterbootje is het heerlijk vertoeven op de wateren van de Biesbosch. U kunt natuurlijk ook meegaan met één van de vele vaartochten of vaarwandelexcursies die in het gebied worden georganiseerd.

Biesbosch
Varen is een perfecte manier om de Biesbosch te beleven!
Foto: Monique van Dijk Armor

Kanoën
Vooral in een kano is het landschap van de Biesbosch nét een jungle. Bij laag water lijken de blootliggende wilgenwortels op een mangrovebos. Bij hoog water hangen her en der de scheve wilgen met hun takken in het water.

Spelen
De Biesbosch heeft ook een prachtig “speelbos”, waar kinderen alles mogen en kunnen wat elders niet kan of mag: buiten de wandelpaden komen (zelf een geheim paadje maken), met takken slepen om een hut te bouwen, kuilen graven, enz.

Georganiseerde activiteiten
In de Biesbosch worden ook regelmatig excursies en activiteiten georganiseerd, zoals kano- en bevertochten, maar ook zwerftochten en vaarexcursies. Klik hier voor het volledige overzicht.

Wilt u meer informatie over Nationaal park de Biesbosch? Kijk dan op de officiële website.

Bron ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.