Volgens de Verenigde Naties moet wereldwijd een gebied zo groot als China aan de natuur worden teruggegeven, om aan natuur- en klimaatverplichtingen te voldoen. Tegen 2030 moet minstens een miljard hectare grond zijn ‘rewilderd’, voornamelijk in de sub-Sahara.

rewilderen
VN: Wereld moet ‘rewilderen’ | Foto: Ünsal Demirbaş via Pexels

Dringende oproep

De bestaande internationale doelen voor natuurbehoud zijn niet effectief genoeg om het wereldwijde verlies aan biodiversiteit te voorkomen, zegt de VN. Daarom doet de internationale organisatie de dringende oproep tot grootschalige heropleving van de natuur op landbouwgronden, in bossen en in andere ecosystemen. Het gaat om totaal een miljard hectare grond. Bijna de helft van het te herstellen gebied is in de sub-Sahara, maar ook in Azië en Zuid-Amerika liggen grote plannen. Om dit doel te bereiken, keert de VN zich tot iedereen: regeringen, bedrijven en burgers moeten allemaal bijdragen om de gebieden te herstellen en op een milieuvriendelijke manier in te richten.

Economisch gewin

Het VN Milieuprogramma (UNEP) en de Voedsel en Landbouworganisatie (FAO) van de VN schreven in een rapport dat regeringen zich moeten houden aan de toezegging om in 2030 minstens een miljard hectare land te herstellen. Het rapport is de aftrap van “Het decennium van ecologisch herstel” dat van 2021 tot 2030 loopt. Gezamenlijk gebruiken we ongeveer 1,6 keer de hulpbronnen die de natuur jaarlijks kan opbrengen. In het kritische rapport zegt de VN dat economische winst op de korte termijn boven de gezondheid van de planeet wordt geplaatst.

“De restauratie moet gezien worden als een investering in het welzijn van een land”, zei Tim Christophersen, coördinator van het programma.

“Voor veel mensen klinkt het herstellen van een miljard hectare een beetje abstract. We hebben tientallen jaren ervaring met hoe dit zou kunnen werken, maar nog nooit op de schaal waar we het nu over hebben.”

Grootschalig ‘rewilderen’ is nog niet eerder gedaan. In bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in Brazilië, zijn kleine delen land volledig hersteld.

‘Rewilderen’

Het ‘rewilderen’ van de ecosystemen is een proces van het stoppen en tegenwerken van de degradatie. Dit leidt tot schonere lucht en water, vermindering van extreem weer, betere gezondheid en bescherming van de biodiversiteit. Ook kan een miljard hectare hersteld grond voorkomen dat de temperatuurstijging onder de twee graden blijft. Dat was een eis van het Klimaatakkoord van Parijs.

Bij het herstelproces kan het gaan om het planten van bomen of hydrateren van uitgedroogd land. De ecosystemen die het hardst hulp nodig hebben zijn bossen, landbouwgronden, graslanden, savannes, berggebieden, zoetwater gebieden en oceanen. Veel gemeenschappen die in de gebieden van de twee miljard hectare gedegradeerd land wonen zijn ook de armste en meest gemarginaliseerde ter wereld.

Samenwerken

De VN wil met regeringen samenwerken om de al bestaande methoden voor natuurherstel onder de aandacht te brengen om ze te inspireren. Christophersen verwacht dat de komende jaren steeds meer initiatieven van de grond komen.

De auteurs van het rapport stellen dat er lessen getrokken moeten worden uit eerdere fouten en dat landen hulp nodig hebben om geschikte oplossingen te vinden die passen bij hun geografie en klimaat. Bij het project wordt dus goed rekening gehouden met de lokale context.

115 landen hebben zich al gecommitteerd aan het herstellen van een miljard hectare grond. Dat zijn vooral landen in Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Azië. Opvallend is dat relatief weinig westerse landen zich hieraan hebben gecommitteerd. Ook Rusland en landen in ‘het Midden-Oosten’ hebben zich nog niet ingezet voor het plan.

Radicaal veranderen

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Cambridge moeten productie, consumptie, financiën en onderwijs rondom het milieu radicaal veranderen. Degradatie van ecosystemen treft nu al ongeveer veertig procent van de wereldbevolking. Daarnaast bedreigt het de menselijke gezondheid, het levensonderhoud en de voedselzekerheid. “Het gaat niet alleen om het milieu: het is ook voor mensen, door mensen toegang te geven tot de natuur, de gezondheid te verbeteren of levensonderhoud te bevorderen,” zei Corli Pretorius, adjunct-directeur van het UNEP World Conservation Monitoring Centre.

Kosten

Vorige week legde een ander rapport van de VN bloot dat een gat van 4,1 biljoen dollar gedicht moet worden om klimaat, biodiversiteit en landdegradatie aan te pakken. De verwachte kosten voor het herstellen van de aarde zullen tegen 2030 jaarlijks 200 miljard dollar bedragen. Maar volgens het rapport levert elke geïnvesteerde dollar wel 30 dollar winst op.

Bronnen:

© AnimalsToday.nl Sophie Jongma