Bijna twee jaar geleden diende Animal Rights bij het veterinair tuchtcollege klachten in over handelen van dierenartsen bij het transport van zieke varkens naar België. Afgelopen vrijdag werd bekend dat het Veterinair Beroepscollege alle ingediende klachten tegen de dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gegrond heeft verklaard. Animal Rights spreekt van een ‘historische overwinning’. 

historische overwinning
Historische overwinning: NVWA-dierenartsen overtraden de wet | Foto: thornypup/flickr

Met de uitspraak is vastgesteld dat de NVWA-dierenartsen bij vijf transporten de Wet dieren en de Transportverordening inderdaad hebben overtreden. Kristel Grond, campagneleider Stop de slacht en Marco van Duijn, Utopie advocaten reageren uitermate tevreden:

“Dit is een historische overwinning! Het is de eerste keer dat het Veterinair Beroepscollege zich uitspreekt over NVWA-dierenartsen.”

Topje van de ijsberg

De varkens waren onder goedkeuring van de NVWA op transport gezet, maar werden bij aankomst bij de Belgische slachthuizen afgekeurd als niet-transportwaardig. “Van de 21 reformen fokvarkens waren er 10 die niet in staat zijn pijnloos te kunnen lopen,” concludeerde de FAVV, de Belgische NVWA in niet mis te verstane rapporten over de misstanden.

De betrokken Nederlandse dierenartsen verdedigden zichzelf onder andere door te stellen dat ze slechts werkinstructies volgden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de NVWA dus systematisch steken laat vallen. Van Duijn:

“De uitspraak is helder, maar wij zijn hiermee op het topje van de ijsberg gestuit. Het zijn immers werkinstructies die sinds jaar en dag gelden voor NVWA-dierenartsen en die hun aansporen om een oogje dicht te knijpen.”

Wel geeft de uitspraak hoop voor de toekomst, doordat misstanden nu gerichter aangepakt kunnen worden en duidelijk is geworden dat NVWA niet boven de wet staat. Dat geeft een belangrijk signaal af, vindt Grond.

Veterinair beroepscollege

Eerder verklaarde het Veterinair Tuchtcollege de klachten van Animal Rights als niet-ontvankelijk, omdat de stichting niet als belanghebbende partij werd gezien. Dit deed Animal Rights besluiten om in beroep te gaan, en met succes. Op 30 april 2021 werden de klachten alsnog inhoudelijk behandeld en op 4 juni is een uitspraak gedaan.

Het Veterinair Beroepscollege is het hoogste orgaan in deze kwestie. De NVWA kan dan ook niet meer in beroep tegen deze uitspraak.

Bronnen:

© AnimalsToday.nl Meia van der Zee