Partij voor de DierenDe Partij voor de Dieren start vandaag een landelijke campagne Groeiend Verzet tegen Nieuwe Natuurwet, tegen de plannen van dit kabinet voor de Wet Natuur.

Dieren- en natuurbeschermers kunnen bij de partij online een boom kopen. Binnenkort worden op een landelijke plantdag deze bomen geplant en zullen ze een protestbos vormen.

Met de actie wil de Partij voor de Dieren op een positieve manier het verzet tegen de nieuwe natuurwet laten groeien en bloeien.

Er dreigt zich een natuurramp te voltrekken in Nederland. Staatssecretaris Bleker doet er alles aan om natuurwaarden in Nederland weg te zetten als overbodig of niet het beschermen waard.

Hij kapt 70% van het budget van Staatsbosbeheer, schrapt de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische verbindingszones waar jarenlang aan is gewerkt, wil dieren weer vrij laten bejagen door hobbyjagers, kortom er dreigt groot gevaar voor de natuur in Nederland.

De gevolgen van Blekers natuurwet zijn desastreus voor plant en dier. Als dit kabinet zijn zin krijgt gaat de natuur in de opheffingsuitverkoop:

• Verliezen 80 dier- en 100 plantensoorten hun beschermde status.
• Worden er geen verbindingen meer gemaakt tussen natuurgebieden waardoor dieren ruimte zouden krijgen.
• Mogen edelherten, reeën, damherten, wilde zwijnen, grauwe ganzen en kolganzen weer louter voor het plezier van hobbyjagers worden doodgeschoten.
• Mogen vogels opzettelijk worden verstoord.
• Wordt Nederland bedekt met meer asfalt en krijgen megastallen ruim baan.
• Slaat Nederland internationaal een figuur met een natuurwet die niet aansluit bij internationale verdragen.

Met de campagne wil de Partij voor de Dieren voorkomen dat de natuur onherstelbaar wordt aangetast door een harteloos beleid.

De oproep tot het planten van een protestbos is mede geïnitieerd door het radioprogramma Vroege Vogels.

De Partij voor de Dieren organiseert op korte termijn de aanleg van een protestbos tegen de nieuwe Wet Natuur. Dit bos staat symbool voor het groeiend verzet onder Nederlandse burgers tegen Blekers natuurwet.

Als de staatssecretaris de Ecologische Hoofdstructuur niet wil voltooien, zullen dieren- en natuurbeschermers dat zelf moeten doen.

De datum van de plantdag wordt kort van tevoren bekend gemaakt en is vooral afhankelijk van het weer. Als het zacht blijft vindt de plantdag nog dit jaar plaats in de provincie Utrecht. Als de vorst vroeg intreedt wordt het protestbos in het voorjaar aangelegd.

Bomen kunnen voor € 5 per stuk worden besteld op www.partijvoordedieren.nl/groeiendverzet. De koper ontvangt een digitale boomcheque die op de plantdag ingeleverd kan worden voor een boom. Mocht de koper niet zelf kunnen komen planten dan zullen vrijwilligers het planten verzorgen.

Aan de boom kan een label worden bevestigd waarop de zorgen over de Wet Natuur worden verwoord.

Bron: Partij voor de Dieren