Internationale dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF) is een crowdfundingactie gestart voor een postercampagne tegen verre veetransporten. Het doel is om de aangrijpende poster van een kalf op transport in bushokjes in de centra van alle grote steden in Nederland te hangen.

veetransporten
Foto: CIWF

De poster laat op indringende wijze het vreselijke dierenleed zien tijdens verre veetransporten en roept de busreiziger op om de internationale petitie te tekenen voor een Europees verbod. Geert Laugs, directeur CIWF Nederland:

“Via deze posters komen honderdduizenden mensen oog in oog te staan met het vreselijke leed tijdens verre veetransporten en worden opgeroepen in actie te komen. De transporten zijn ongelooflijk wreed en onnodig en moeten zo snel mogelijk verboden worden.”

#StopTheTrucks
De actie heeft binnen een week al ruim 10.000,- euro opgebracht. Het doelbedrag is 15.000,- euro. De foto van het kalf werd genomen door Eyes on Animals en AWF-TSB tijdens een inspectie. Het dier had hevige dorst na een lange reis van Oostenrijk naar Turkije. De crowdfundingactie loopt nog t/m 31 januari.

De posteractie maakt deel uit van de internationale campagne #StopTheTrucks waarbij CIWF samenwerkt met verschillende internationale organisaties. Al meer dan 500.000 mensen in heel Europa tekenden de petitie die gericht is op een verbod op verre veetransporten en de invoering eist van scherpere regels en controle tijdens transport. De petitie loopt nog tot en met maart.

veetransporten
Runderen in een overvolle truck | Foto: Eyes on Animals

Verre bestemmingen
Dagelijks worden duizenden Europese dieren op transport gesteld naar verre bestemmingen. Ook Nederlandse dieren gaan op transport naar landen buiten Europa. Binnen de huidige Europese regels mogen geiten, schapen en runderen 29 uur (met één uur pauze) en varkens 24 uur vervoerd worden. Na een rustperiode van 24 uur mogen de dieren vervolgens opnieuw op transport. Er is geen grens gesteld aan de afstand waarover dieren vervoerd mogen worden en ook niet aan de duur van de transporten. CIWF pleit voor een maximale duur van 8 uur voor alle transporten.

Op de pagina van de crowdfundingactie is ook de tussenstand te zien.

Persbericht CIWF